Harmonisatiebijeenkomst

Harmonisatiebijeenkomst

Assessoren moeten jaarlijks harmoniseren. Voor die permanente educatie van BREEAM-NL Assessoren worden jaarlijks meerdere bijeenkomsten per schema georganiseerd, waarmee je aan deze verplichting kan voldoen.

Het algemene doel van de bijeenkomsten: verminderen interpretatieverschillen en bevorderen kennisdeling om niveau assessments te verbeteren

 

Tijdens de Harmonisatiebijeenkomst leer je:

  • Uitwisselen kennis en ervaring rondom uw praktijkcases;
  • Uitwisselen kennis en ervaring uit de QA-praktijk;
  • Bespreken rolopvattingen en inhoudelijke interpretaties;
  • Een eenduidige –geharmoniseerde- wijze van rolinvulling;
  • Actualisatie procedures en processen;
  • BRL-inhoudelijke besprekingen (beperkt).

Uitwisseling van kennis en ervaring is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Neem dan ook gerust casussen uit jouw praktijk mee om in de groep te bespreken. 

De Harmonisatiebijeenkomst is expliciet bedoeld voor BREEAM-NL Assessoren. Zij verlengen hun status als BREEAM Assessor met deze jaarlijkse permanente educatie (ook wordt hiermee de BREEAM-NL Expert-status van de Assessor verlengd). 

Per schema worden één of meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Als harmonisatieverplichting is het inschrijven voor één schema voldoende, de Assessor-status van eventuele andere schema's worden dan ook verlengd.

Een extra bijeenkomst bijwonen is mogelijk, maar voorrang zal worden verleend aan diegene die nog aan de harmonisatieverplichting moeten voldoen.

Assessoren die werken bij een licentiehoudende organisatie kunnen éénmaal per jaar zonder kosten een Harmonisatiebijeenkomst bijwonen.

Bekijk of jouw organisatie partner isz van de Dutch Green Building Council en meld je aan voor de bijeenkomst.