BREEAM-NL Expert Gebied

Port of Moerdijk, de eerste gebiedsontwikkeling die met BREEAM-NL Gebied 2018 is gecertificeerd.

Na een periode van crisis trekt de markt voor gebiedsontwikkeling weer flink aan. Er liggen grote opgaven op het gebied van woningbouw, binnenstedelijke herontwikkeling, klimaatadaptatie en energietransitie. De aandacht voor integrale duurzaamheid bij gebiedsontwikkeling is inmiddels vanzelfsprekend. Maar het vasthouden aan de geformuleerde duurzaamheidsambities is zonder kapstok vaak lastig te organiseren. Gebiedsontwikkeling is een proces van jaren en de realiteit is dat tijdens de rit de aandacht voor duurzaamheid kan verwateren. BREEAM-NL Gebied helpt bij het formuleren en vasthouden aan duurzaamheidsambities op gebiedsniveau. De nieuwste versie van het schema BREEAM Gebied (2018) is ook toepasbaar op herontwikkeling van bestaande gebieden. De gebiedsfocus is van grote meerwaarde: duurzame ingrepen kunnen immers beter op gebiedsniveau worden georganiseerd. Een duurzaam gebied bepaalt in grote mate de duurzaamheid van de gebouwen daarin. Een duurzaam gebouw is pas echt duurzaam, als het staat in een duurzaam gebied.

Je vindt op deze pagina informatie over de training BREEAM-NL Gebied. Deze training wordt als open training aangeboden maar DGBC kan deze training ook in een in-company setting organiseren toegespitst op uw gebiedsontwikkeling. BREEAM-NL Gebied is zowel voor overheden als voor marktpartijen relevant. Neem voor meer informatie contact op met Maikel de Laat, m.delaat@dgbc.nl

NB - BREEAM-NL Experts die in het huidige jaar een BREEAM-NL Experttraining in een ander schema hebben gevolgd en daarin een certificaat hebben behaald, voldoen daarmee aan hun jaarlijkse educatieverplichting. Zij hoeven in dat zelfde jaar geen Studiebijeenkomst, Nationaal BREEAM Congres of Praktijkmiddag meer bij te wonen.

Als BREEAM-NL Expert Gebied adviseer en ondersteun je opdrachtgevers bij het certificeren van de duurzaamheidsprestatie van nieuwe en bestaande gebieden. Dit kan een gebiedsontwikkeling zijn waar je zelf bij betrokken bent, maar je kan ook optreden als externe adviseur. Wanneer je deze training succesvol hebt afgerond, wordt jouw naam vermeld op www.breeam.nl, desgewenst aangevuld met jouw contactgegevens. Organisaties gebruiken deze site wanneer ze op zoek zijn naar een geschikte BREEAM-NL Expert voor hun gebiedscertificering.

Studiebelasting

De training duurt een dag. 

Proces én inhoud, daar gaat het om in training Deel 2 - BREEAM-NL Expert Gebied. Tijdens deze training leer je:

 • Doelen en scope van het keurmerk BREEAM-NL Gebied;
 • Afbakening van een gebied;
 • Alles over de verschillende categorieën van BREEAM-NL, de credits en de wegingen;
 • Het proces van BREEAM-NL certificering;
 • Alles over de totstandkoming van de kwalificatie voor een gebied;
 • Hoe u binnen de assessmenttool een projectdossier voor bewijsvoering opbouwt;
 • Kennis en vaardigheden over de rol van BREEAM-NL Expert;
 • Het kunnen schrijven van goede verantwoordingen;
 • Praktische tips zoals werkafspraken met de BREEAM-NL Assessor;
 • De Gebieden Toolbox te gebruiken.

Deze training is bedoeld voor die personen die beroepshalve met BREEAM-NL certificering te maken krijgen zoals ruimtelijke strategen en plannenmakers bij lokale en regionale overheden, projectmanagers en -directeuren, opdrachtgevers, gebiedsontwikkelaars, stedenbouwkundigen, aannemers, adviseurs, technici, beleggers, architecten, installateurs en ecologen. Deze training is verplicht voor iedereen die de ambitie heeft om BREEAM-NL Assessor Gebied te worden. Ben je zelf opdrachtgever voor een gebiedsontwikkeling en wil je het proces goed kunnen volgen? Dan beschik je na training Deel 2 - BREEAM-NL Gebied over alle relevante kennis om effectief te kunnen monitoren en sturen.

Om deel te kunnen nemen aan de training, heb je:

 • Training Deel 1 - BREEAM-NL Algemeen gevolgd (verplicht);

 • HBO-denkniveau met (steden)bouwkundige of vergelijkbare achtergrond, dan wel ervaring met gebiedsontwikkelingen;

 • Basale kennis van gebied(sontwikkeling);

 • Basale kennis van duurzame ontwikkeling.

De investering voor de Training Deel 2 – BREEAM-NL Expert Gebied bedraagt:

 • € 1.540,- voor organisaties die geen partner zijn van de DGBC

 • € 1.155,- = 25% korting, voor partners

Bekijk of jouw organisatie partner is van de Dutch Green Building Council en meld je aan voor de training.

Bedragen zijn exclusief btw en inclusief lunch.

Huiswerkopdracht

Bij deze training is een huiswerkopdracht verplicht. Deze krijg je na de training en duurt ongeveer 1 tot max 2,5 uur. Na akkoord op de huiswerkopdracht ontvang je een certificaat.

Over andere BREEAM-NL trainingen

 • Om BREEAM-NL Expert worden moet je Deel 1 – Algemeen hebben gevolgd.

 • Om BREEAM-NL Assessor Gebied te worden is Deel 2 – Expert Gebied vereist.

Permanente Educatie

Heb je de training eenmaal met succes afgerond en wil je erkend BREEAM-NL Expert Gebied blijven? Dan is het noodzakelijk dat je jaarlijks een BREEAM-NL Studiebijeenkomst bijwoont. Ook het jaarlijkse BREEAM-congres telt mee als permanente educatie. Zo blijf je op de hoogte van alle relevante BREEAM-NL updates van jouw schema, en over brede ontwikkelingen binnen de familie van BREEAM-NL keurmerken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om hier tijdig aan deel te nemen. Aan een Studiebijeenkomst zijn kosten verbonden.

Digitaal trainingsmateriaal

DGBC maakt in de trainingen gebruik van digitaal trainingsmateriaal (alles in pdf). De digitale documentatie over BREEAM-NL is omvangrijk (ca. 180 pagina’s) en we adviseren je om er digitaal mee te werken (“please consider the environment before printing”).

Voor een aantal oefenopgaven tijdens de training is het gebruik van een laptop of tablet noodzakelijk.