Trainingen

BREEAM-NL Assessor Live Sessie

Om de assessorregistratie te behouden zijn assessoren jaarlijks verplicht een harmonisatiebijeenkomst bij te wonen. Dit jaar houden we wederom de bijeenkomsten op de locatie van een BREEAM-NL project. Voor elk schema wordt een aantal interessante projecten uitgezocht waarbij een assessor en/of expert in samenwerking met de opdrachtgever ter plaatse de uitdagingen van het doorlopen certificeringstraject bespreken in aanvulling op onderling harmoniseren van repeterende technische issues vanuit de helpdesk. 

Dit jaar starten we met een gecombineerde harmonisatiebijeenkomst van alle schema’s op donderdag 30 maart. Deze vindt in de ochtend plaats van 9.30 tot 12.30 (inloop vanaf 9.00 uur) in het AFAS Experience Center, voorafgaand aan het jaarlijkse Nationaal BREEAM Congres.

Wat kan je verwachten 30 maart 

De bijeenkomst start met een algemene update vanuit DGBC voor alle schema’s. Hierbij is ook de nodige aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe beoordelingsrichtlijnen en de uitbreiding met de EU-taxonomie. Daarna wordt de groep opgesplitst naar schema om casussen uit lopende projecten te bespreken evenals terugkerende technische vraagstukken van de helpdesk. Hierna volgt een rondleiding vanuit AFAS door het gebouw en over het terrein van de campus. We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke lunch. 

AFAS Campus 

Voor de bijeenkomst op 30 maart betekent dit een rondleiding over de meer dan 60.000 vierkante meter grote AFAS Campus, het hoofdkantoor van de softwareleverancier. De campus is toekomstbestendig en duurzaam ontworpen, uitgerust met de nieuwste technologieën en installaties. Behalve meer dan 500 werkplekken, zijn er verspreid over de campus verschillende sportruimtes, studio’s, een opleidingscentrum, restaurant en theater. AFAS is bezig het project BREEAM-NL In-Use v6 te certificeren en streeft naar het niveau Outstanding.  

Een bijeenkomst per schema 

Indien je assessor bent op meerdere schema’s, hoef je maar één bijeenkomst van een schema naar keuze bij te wonen. Op verzoek kan een extra bijeenkomst worden bijgewoond. Er zijn echter een gelimiteerd aantal plekken beschikbaar. Assessoren die nog aan de harmonisatieverplichting moeten voldoen krijgen voorrang. 

Er is nu één harmonisatiebijeenkomst op locatie gepland voor 2023. Zodra de andere locaties en data gedurende het jaar per schema bekend zijn informeren wij je hierover.  


Er zijn geen extra kosten voor licentiehoudende organisaties verbonden aan het bijwonen van de harmonisatiebijeenkomst. 

Deze training liever incompany volgen?

BREEAM-NL Incompany

Bekijk de mogelijkheden