Trainingen

BREEAM- NL Assessor Harmonisatie In-Use portfolio Woningen Online

De bijeenkomst start met een algemene update vanuit DGBC voor alle schema’s, waarbij ook de nodige aandacht is voor de nieuwe BRL’s. Net zoals voorgaande jaren is de casuïstiek van het project gekoppeld aan een rondleiding door het gebouw en over het terrein. We sluiten de bijeenkomst af met een plenaire sessie voor feedback over de gekozen oplossingen van het project en is er gelegenheid voor de deelnemers om eigen casuïstiek in te brengen.

Indien je assessor bent op meerdere schema’s hoef je maar één bijeenkomst van een schema naar keuze bij te wonen. Op verzoek kan een extra bijeenkomst worden bijgewoond. Er zijn echter een gelimiteerd aantal plekken beschikbaar en assessoren die nog aan de harmonisatieverplichting moeten voldoen krijgen voorrang.

Locatie 

Op 16 november zullen we in de ochtend een online sessie doen met assessor Jan Roersen (W4Y) over de portfolio aanpak van BIU-woningen namens opdrachtgever ASR Vastgoed Vermogensbeheer. Voorbeelden van de woningen portfolio vind je via deze link.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met:

Fiona Evans

Fiona Evans
Deze training liever incompany volgen?

BREEAM-NL Incompany

Bekijk de mogelijkheden