BREEAM-NL Assessor

Als BREEAM-NL Assessor ben je de onafhankelijke ‘inspecteur’ van het project. Op basis van uw oordeel wordt de uiteindelijke duurzaamheidsprestatie van het project vastgesteld, uitgedrukt in een percentage en een kwalificatie van 1 tot 5 sterren. Na een steekproefsgewijze controle op jouw werk door de DGBC wordt het certificaat uitgereikt met jouw naam daarop. De rol van Assessor is te vergelijken met die van een auditor of ‘inspecteur’.

Een Training Deel 3 - BREEAM- NL Assessor bestaat uit een algemeen deel en een gedeelte dat ingaat op het schema waarvoor je Assessor wordt. De klassikale training en het eerste examen zijn voor alle schema’s hetzelfde. Het tweede examen en de huiswerkopdracht zijn toegespitst op het schema waarvoor je hebt gekozen. 

 • Training Deel 3 - BREEAM-NL Assessor generiek (twee dagdelen klassikaal)

 • Training Deel 3 - BREEAM-NL algemeen examen 'Procedure Assessor' (individueel digitaal)

 • Training Deel 3 - BREEAM-NL Assessor examen voor het schema dat je hebt gekozen (individueel digitaal)

 • Training Deel 3 - BREEAM-NL Assessor huiswerkopdracht voor het schema dat je hebt gekozen (vanaf jouw eigen locatie)

Wanneer je deze training succesvol hebt afgerond, wordt jouw naam vermeld op www.breeam.nl.

Studiebelasting

De studiebelasting voor Training Deel 3 - BREEAM-NL Assessor bedraagt:

 • 2 dagdelen (2 x 4 uur) training klassikaal;

 • 1 dagdeel (4 uur) oefeningen (thuiswerk) tussen de klassikale trainingen;

 • 2 individuele digitale examens van respectievelijk maximaal 1 en 1,5 uur, exclusief jouw eventuele voorbereiding;

 • een huiswerkopdracht van circa 2 á 3 dagen.

Andere BREEAM-NL keurmerken

Ben je al Assessor en wil je ook BREEAM-NL Assessor worden voor een ander keurmerk? Dat kan. De voorwaarde is wel dat je al Expert bent voor het schema waarvoor je de zogenaamde Top-Up wilt volgen. Vervolgens kan je het generieke deel van de Assessortraining overslaan en hoef je ook het examen "Procedure Assessor" niet nog een keer te maken. Voor het Top-Up gedeelte is dus geen klassikale training noodzakelijk. Het Top-Up deel bestaat alleen nog uit het specifieke digitale Assessor-examen en het Assessor-huiswerk voor het betreffende schema. Je legt het digitale examen af bij DGBC op kantoor en het huiswerk maak je thuis. De kosten van een Top-Up zijn dan ook lager dan de kosten voor een Assessortraining.

Schrijf je hier in voor het BREEAM-NL Assessorexamen.

Een BREEAM-NL Assessor moet over zowel kennis, competenties als vaardigheden beschikken om de rol goed uit te kunnen voeren. Bij de Training Deel 1 - BREEAM-NL Algemeen en Training Deel 2 - BREEAM-NL Expert ligt de nadruk op kennis en competenties, bij Training Deel 3 - BREEAM-NL Assessor gaat het om vaardigheiden. Tijdens Deel 3 leer je: 

 • De wijze waarop een assessor gekwalificeerd wordt en blijft;

 • Over het bestaan en de inhoud van een licentieovereenkomst;

 • Alles over de verantwoordelijkheden van een BREEAM-NL Assessor;

 • De inhoud van de BREEAM-NL gebruikershandleiding;

 • Over relevante BREEAM-NL processen en procedures;

 • Belangrijke terminologie;

 • Over gerelateerde kosten;

 • Alles over de rol van de Assessor in relatie tot andere partijen binnen het certificeringsproces

 • Om verantwoordingen te kunnen beoordelen;

 • Om correcte validaties te schrijven;

 • Alles over de scoreberekening;

 • De QA-procedures door DGBC;

 • Over het proces van persoonscertificering onder ISO-17024;

 • Begrip van de relatie tussen BRE, DGBC en de Assessor;

 • Gebruik van de DGBC Toolbox voor het betreffende schema. 

Deze training is bedoeld voor iedereen die als onafhankelijke deskundige projecten wil kunnen beoordelen op hun duurzaamheidsprestatie volgens de BREEAM-NL-normen. 

Om deel te kunnen nemen aan de training, heb je:

 • Trainingen Delen 1 en 2 gevolgd (verplicht);

 • HBO-denkniveau met (steden)bouwkundige of vergelijkbare achtergrond, dan wel ervaring met (duurzame) gebiedsontwikkelingen;

 • Bij voorkeur ervaring in inspectie- en auditrollen.

De investering voor de Training Deel 3 – BREEAM-NL Assessor bedraagt:

 • € 2.055,- voor organisaties die geen partner zijn van DGBC
 • € 1.541,25 = 25% korting, voor partners

Bedragen zijn exclusief btw en inclusief lunch.

Ook andere keurmerken?

Wil je via een Top-Up ook Assessor worden voor een ander keurmerk? Dan hoef je alleen het schemaspecifieke examen te doen en de bijbehorende huiswerkopdracht te maken. De investering is per Top-Up examen:

 • € 500,- voor organisaties die geen partner zijn van DGBC
 • € 375,- = 25% korting, voor partners

Herkansingen en herindieningen

Wanneer je niet direct slaagt voor een klassikaal examen of een huiswerkopdracht, dan krijg je een herkansing. Maar na het tweede herexeamen en na de tweede herindiening zijn er kosten aan verbonden. Kosten per herexamen vanaf het tweede herexamen BREEAM-NL Assessortraining:

 • € 250,- voor organisaties die geen partner zijn van DGBC

 • € 187,50 = 25% korting, voor partners

De kosten per herindiening vanaf de tweede herindiening BREEAM-NL Assessor Huiswerkopdracht bedragen:

 • € 250,- voor organisaties die geen partner zijn van DGBC

 • € 187,50 = 25% korting, voor partners

Bekijk of jouw organisatie partner is van de Dutch Green Building Council en meld jaan voor de training.

Licentieovereenkomst

Om als erkend BREEAM-NL Assessor aan het werk te kunnen dient de organisatie waar je werkzaam bent een licentieovereenkomst met de DGBC aan te gaan. Bekijk voor meer informatie de website van BREEAM-NL.

Algemeen examen 'Procedure Assessor'

Na de training kan je een afspraak maken om op het kantoor van DGBC het algemeen examen digitaal af te leggen. Je krijgt een toets met dertig meerkeuzevragen. Je hebt daarvoor 1 uur de tijd. Dit examen gaat vooral over processen en procedures. Als je de toets onverhoopt niet haalt, dan heb je de mogelijkheid de toets op een later tijdstip te herkansen, na een (telefonische) bespreking van het eerste examen. Het eerste herexamen is kosteloos. Aan een eventueel tweede herexamen zijn wel kosten verbonden (zie tabblad investering).

Examen voor gekozen keurmerk

Na het algemeen examen kan je het schema specifieke examen digitaal maken. Je krijgt een toets met dertig meerkeuzevragen. Je hebt daarvoor 1,5 uur de tijd. Dit examen gaat vooral over de inhoud van het keurmerk waarvoor je hebt gekozen. Als je de toets onverhoopt niet haalt, dan heb je de mogelijkheid de toets op een later tijdstip te herkansen, na een (telefonische) bespreking van het eerste examen. Het eerste herexamen is kosteloos. Aan een eventueel tweede herexamen zijn wel kosten verbonden (zie tabblad investering).

Huiswerkopdracht

Bij Training Deel 3 - BREEAM-NL Assessor hoort een uitgebreide huiswerkopdracht: het maken van een proef-Assessment. Deze huiswerkopdracht wordt door DGBC nagekeken. Onderdelen die niet akkoord zijn, dien je opnieuw in totdat de hele opdracht akkoord is.

Harmonisatiebijeenkomsten

Heb je de training eenmaal met succes afgerond en wil je erkend BREEAM-NL Assessor blijven? Dan zijn er meerdere stappen voor het behouden van jouw registratie als BREEAM-NL Assessor krachtens één of meer BREEAM-NL schema's:

 • Ieder kalenderjaar een Studie- en Harmonisatiebijeenkomst bijwonen. Daar worden kennis en ervaring uitgewisseld, specifieke casussen besproken, interpretaties en procedures, alles gericht op een zo professioneel en éénduidig mogelijk invullen van jouw rol als Assessor. Ook word je op de hoogte gebracht van relevante BREEAM-NL updates van jouw schema, en over brede ontwikkelingen binnen de familie van BREEAM-NL keurmerken.
 • Feitelijke assessments krachtens BREEAM-NL uitvoeren: ten minste één assessment per vijf jaar.

Digitaal trainingsmateriaal

DGBC maakt in de trainingen gebruik van digitaal trainingsmateriaal (alles in pdf). De digitale documentatie over BREEAM-NL is omvangrijk (ca. 300 pagina’s) en we adviseren je om er digitaal mee te werken (“please consider the environment before printing”).

Laptop mee; Voor een aantal oefenopgaven tijdens de training is het gebruik van een laptop of tablet noodzakelijk.