Winkelcentrum Heyhoef, Blok 5

Asset
Score
47,4%
Asset
Schema
In-Use
18 december
2020
Certificaat geldig tot

Winkelcentrum Heyhoef Promenade is een wijkwinkelcentrum in Tilburg. De bouw van het winkelcentrum was in 1997. Het is gelegen in de wijk Reesthof. Winkelcentrum Heyhoef te Tilburg heeft 7 bouwblokken met 45 winkels zonder leegstand op de begane grond en aan de winkels specifiek winkels gerelateerde kantoren op de 1e verdieping (blok 1 en 5) met een totaal BVO 11.321,8 m2 exclusief bergingen.

Blok 5 (ABN Amro/Snackbar Heyhoef):
De assesment omvat de adressen Heyhoefpromenade 65-67, 69-71, 73-75 en 77, waarop zogenaamde 80% regel van toepassing is. De volgende adressen zijn meegenomen tijdens de inspectie Heyhoefpromenade 65-67, 69-71 en 73-75, deze hebben een gecombineerd oppervlak van 488,4 m2. Op basis van de NEN2580 meting is het asset totaal 584,5 m2, hiervan is dus 83,6% meegenomen tijdens inspectie. De perceelgrens van het asset is gelijk aan de gebouwgrens dus geen buitenruimtes behorende bij de asset in de beoordeling.

Heyhoefpromenade 

No. 65-67 Snackbar heyhoef 108,3 m2

No. 69-72 ABN Amro 258 m2 waarvan 96,1 m2 kantoor

No. 73-75 Allure 150,2 m2

No. 77 E Smoking 68 m2