QA statistieken

QA statistieken

Bekijk de statistieken van ingediende assessments en de percentages afgekeurde credits (RED's). De statistieken zijn gebasseerd op de meest voorkomende RED's die tijdens de QA naar voren zijn gekomen. Het uitgangspunt van de statistieken is dat een credit minimaal 10 keer is ingediend en ongeveer een kwart hiervan is afgekeurd. Dit om een representatief beeld te geven. BREEAM-NL Gebied en BREEAM-NL Sloop en Demontage zijn buiten beschouwing gelaten aangezien hier te weinig representatieve cijfers voor handen waren door het minimale aantal RED's of door het lage aantal indieningen.

Inhoudsopgave:

Ingediende assessments en % RED

Afgekeurde credits en reden van afkeuren

RED's BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpfase versie 2011

RED's BREEAM-NL Nieuwbouw Opleverfase versie 2011

RED's BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Ontwerpfase versie 2014

RED's BREEAM-NL In-Use versie 2014Ingediende assessments en % RED 

Onderstaande tabellen laten het totaal aantal aan BREEAM-NL assessments en indieningen zien.

Assessments 2016 

SchemaAssessmentsIndieningenRe-submitsAssessoren% RED
Nieuwbouw*1192090,852912%
In-Use*991380,54139%
Gebied00000
Sloop340,3327%

*Deze schema's bevatten alle versie's

Assessments 2017

SchemaAssessmentsIndieningenRe-submitsAssessoren% RED
Nieuwbouw*1031760,792811%
In-Use*1402160,58167%
Gebied111133%
Sloop251,5240%

*Deze schema's bevatten alle versie's


Afgekeurde credits en reden van afkeuren

Onderstaande tabel laat van de afgekeurde credits zien hoevaak en om welke reden er is afgekeurd.

Credits 2016 

RedenAantal (eerste indiening)Aantal (alle indieningen)
Administratief11
Slordigheid92100
Voldoet niet130161
Bewust testen2022
Fraude00

Credits 2017

RedenAantal (eerste indiening)Aantal (alle indieningen)
Administratief00
Slordigheid5461
Voldoet niet148179
Bewust testen1828
Fraude11


Aantal RED's per schema (2016 - 2017)

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de aantallen en percentages RED's van de BREEAM-NL schema's Nieuwbouw en In-Use. 

RED's BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpfase versie 2011

Niet representatief*


RED's BREEAM-NL Nieuwbouw Opleverfase versie 2011

CreditAantal RED% RED
1ENE 1 - Energie-efficiëntie1828%
2MAN 4 - Gebruikershandleiding1520%
3ENE 5 - Toepassing hernieuwbare energie1331%
4MAN 10 - Het gebouw en terrein als educatiemiddel1315%
5ENE 2 - Submetering energieverbruiken1315%
6MAN 1 - Prestatieborging1217%
7TRA 3 - Alternatief vervoer1225%
8MAN 8 - Veiligheid1118%


RED's BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Ontwerpfase versie 2014

CreditAantal RED% RED
1MAT 1 - Bouwmaterialen3023%
2ENE 1 - Energie-efficientie2719%
3TRA 3a - Alternatief vervoer (overige functies)                    2218%
4WAT 1a - Waterverbruik (overige functies)2615%
5ENE 5 - Toepassing hernieuwbare energie1644%
6TRA 5 - Vervoersplan en parkeerbeleid1315%
7TRA 4 - Voetgangers- en fietsersveiligheid1323%
8TRA 8 - Toelevering en manoeuvreren1421%


RED's BREEAM-NL In-Use versie 2014

CreditAantal RED% RED
1HEA008 - Beschikbaarheid ontspanningsruimte binnen of buiten (Asset)1822%
2TRA001 - Voorzieningen voor fietsers (Asset)1625%
3MAT002 - Onderhoudsbeleid, leeftijd en onderwerpen (Asset)1656%
4HEA002 - Tegengaan lichthinder (Asset)1520%
5HEA025 - Uitzicht (Asset)1527%
6HEA107 - Hoogfrequente verlichting (Asset)1315%

RED's BREEAM-NL In-Use versie 2016

Niet representatief*

Legenda

Aantal: het aantal keer dat een credit in de steekproef zat

% RED: het percentage dat de uit de steekproef gekomen credit is afgekeurd

*Credits zijn representatief indien minimaal 10 keer ingediend, waarvan meer dan een kwart is afgekeurd