Nieuwbouw statistieken

Bekijk de statistieken over het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie keurmerk in Nederland. Voor BREEAM informatie wereldwijd kijkt u op www.greenbooklive.com.

De grafieken zijn bijgewerkt tot januari 2017.

Inhoudsopgave

Aantal registraties BREEAM-NL Nieuwbouw cumulatief
Aantal certificaten BREEAM-NL Nieuwbouw cumulatief
Unieke registraties BREEAM-NL Nieuwbouw
Gemiddelde score per categorie
Trend van projectgrootte van geregistreerde projecten
Bouwvergunningen CBS vs registraties BREEAM-NL Kantoren
Bouwvergunningen CBS vs registraties BREEAM-NL Industrie


Aantal registraties BREEAM-NL Nieuwbouw cumulatief

Onderstaande grafiek laat het aantal projecten zien dat bij DGBC staat geregistreerd. Dit zijn alle projecten die sinds september 2009 hebben aangegeven met BREEAM-NL te willen certificeren.

 

Het weergegeven aantal projecten is inclusief inmiddels gecertificeerde of geannuleerde projecten.


Aantal certificaten BREEAM-NL Nieuwbouw cumulatief

Onderstaande grafiek geeft het aantal BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificaten in Nederland. Het gaat hierbij om zowel de ontwerpfase als de opleveringsfase.

 

Het weergegeven aantal certificaten betreft zowel ontwerpcertificaten als oplevercertificaten. Zowel een ontwerpcertificaat als een oplevercertificaat van één project kan in de grafiek getoond zijn.


Unieke registraties BREEAM-NL Nieuwbouw

Onderstaande grafiek geeft het aantal m² BVO van projecten die bij de DGBC staan geregistreerd. De projecten kunnen inmiddels BREEAM-NL certificaat hebben. Of bezig zijn met een certificeringstraject.

 

Selecteer hier welke functies u in de grafiek wilt zien.

Het weergegeven aantal m² betreft unieke registraties. Geannuleerde projecten, dubieuze registraties en mogelijke dubbelingen vanwege ontwerpregistratie en opleverregistratie zijn hier uitgefilterd.


Gemiddelde score per categorie

Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde score per categorie van projecten die gecertificeerd zijn met BREEAM-NL Nieuwbouw. Er is een onderscheid gemaakt tussen de score voor een ontwerpcertificaat en voor een oplevercertificaat. Indien een project zowel tijdens ontwerp als oplevering is gecertificeerd tellen beide certificaten mee in de gemiddelde score. De cijfers geven een gemiddelde over alle versies van de Nieuwbouw BRL.

 

Trend van projectgrootte van geregistreerde projecten

Onderstaande grafiek toont de projectgrootte van geregistreerde projecten bij de DGBC voor certificering met BREEAM-NL.


Bouwvergunningen CBS vs registraties BREEAM-NL Kantoren

Onderstaande grafiek toont het aantal m2 bouwvergunningen vergeven (CBS) ten opzichte van registraties BREEAM-NL Nieuwbouw voor kantoorgebouwen.

Het aantal BVO registraties BREEAM-NL voor kantoren is ten opzichte van het aantal BVO bouwvergunning volgens het CBS toegenomen. Opmerkelijk is dat het aantal Bouwvergunningen afneemt, en het aantal registraties toeneemt. Dit heeft o.a. te maken met het verschil in het moment van aanvragen voor de vergunning en registraties. Te zien is dat ruim 85% van de bouwaanvragen ook op gaat voor BREEAM-NL.


Bouwvergunningen CBS vs registraties BREEAM-NL Industrie

Onderstaande grafiek toont het aantal m2 bouwvergunningen vergeven (CBS) ten opzichte van registraties BREEAM-NL Nieuwbouw voor logistieke gebouwen.

Het aantal BVO registraties BREEAM-NL voor industriefuncties is vanaf 2013 pas echt op gang gekomen. Logistieke gebouwen wisten vanaf dat moment de BREEAM-NL Certificering te vinden.