Statistieken & Benchmark

BREEAM-NL was in 2018 sterk in ontwikkeling. Dutch Green Building Council publiceert jaarlijks nieuwe statistieken over BREEAM-NL. In het jaaroverzicht 2018 zie je welke resultaten zijn behaald met het duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen en gebieden. Het overzicht vormt tevens een benchmark. Bekijk de statistieken en benchmark in het BREEAM-NL Jaaroverzicht 2018 (pdf).

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Sinds 2008 is meer dan 6,5 miljoen vierkante meter met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gecertificeerd. In 2018 zijn meer dan 100 projecten gecertificeerd, waarbij de gemiddelde scores hoger lagen dan ooit.

BREEAM-NL In-Use

Ook in 2018 is de groei van BREEAM-NL In-Use sterk doorgezet. Steeds meer gebouweigenaren, eindgebruikers en gebouwbeheerders in allerlei typen vastgoed omarmen de richtlijn voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen. Opdrachtgevers zetten BREEAM-NL In-Use vaker in om een onafhankelijke, aantoonbare nulmeting uit te voeren. Dit geeft de benodigde handvatten om doelen te stellen, te monitoren en aan te sturen.

BREEAM-NL Gebied

Het nieuwe schema BREEAM-NL Gebied richt zich op het beoordelen van gebieden die in ontwikkeling, in transitie en/of gedeeltelijke gerealiseerd zijn. In 2018 is het aantal gecertificeerde gebouwen in BREEAM-NL gecertificeerde gebieden toegenomen. Dit biedt mogelijkheden om thema’s als mobiliteit, energie, ecologie en klimaatbestendigheid in één klap op zowel gebieds- als gebouwniveau aan te pakken. Ruim 2.636 hectare aan gebied is beoordeeld met het nieuwe schema. In totaal is al ruim 4.519 ha. gecertificeerd.

BREEAM-NL Sloop en Demontage

Drie projecten hebben in totaal vier certificaten behaald in 2018. Het BREEAM-NL Sloop en Demontage project van het schoolgebouw in Zevenhoven heeft in één jaar twee certificaten behaald, voor de voorbereidings- en uitvoeringsfase.

BREEAM-NL Jaaroverzicht 2018

Download het BREEAM-NL Jaaroverzicht

Voorgaande editie