IJDock - Paleis van Justitie

Score
45,9%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
03 juli
2013
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

Aanleiding tot dit bouwproject is de nieuwe huisvesting voor het gerechtshof van Amsterdam. Tender tussen verschillende locaties, waar uiteindelijk IJDock is gekozen. Wij hebben een bestaand team betrokken bij de algehele eiland ontwikkeling en een architect is na een Europese Aanbesteding geselecteerd.

Ambities
De vraag naar duurzaamheid is ontstaan door het oorspronkelijk plan die is gestart met Greencalc+ ambitie >200. Begin 2011 na gereedkoming van bestek ASR zijn we benieuwd naar score vanBREEAM-NL. Voor het ontwerpcertificaat was de ambitie niet mbv BREEAM NL vastgelegd. Voor het oplevercertificaat is de ambitie de score van het ontwerpcertificaat daar waar mogelijk te verbeteren, mits economisch rendabel. Naast BREEAM gebruiken we ook een ander tool, Greencalc. Vanuit Greencalc was ons speerpunt: energie.

Technisch
WKO installatie, LED verlichting (deels) en daglichtafhankelijke verlichting zijn actief voor technische oplossingen.

Proces
Men heeft niet het proces anders dan traditioneel ingestoeken, dit project begon als een zeer traditioneel bouwproces. Het projectteam was zeer gedreven om minimaal een Good score te bereiken (na vaststelling van het bestek).

BREEAM-NL
Het proces was vanaf de start goed georganiseerd en gedocumenteerd. Door de grootschaligheid van het project en de impact op de omgeving is veel gedaan aan consultatie en informatie. DoordatBREEAM pas later in beeld kwam, lagen uitgangspunten met betrekking tot de dikte van vloeren (akoestiek), ramen (daglicht, spuien) etc. al vast. Ook een haalbaarheidsonderzoek voor duurzame energie dat voldeed aan de eisen uit BREEAM was niet meer haalbaar. Dit wil niet zeggen dat er niet aan de inhoudelijke doelstelling van een aantal credits wordt voldaan, maar dat het aanleveren van het benodigde bewijsmateriaal niet mogelijk was.

Opdrachtgever:

wester IJ-dock C.V.

Pythagoraslaan 2

Postbus 2009

3500 BA Utrecht

telefoon: 030 - 278 68 30

telefax: 030 - 278 68 38

contactpersoon: de heer R. van der Heijden