Projecten

Project
EXCELLENT 73,56%

Dordtse Kil IV

Het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Dordtse Kil IV (67 hectare netto uitgeefbaar) wordt het paradepaardje van de Westelijke Dordtse Oever. Met de ontwikkeling van Dordtse Kil IV wil Dordrecht inspelen op de behoefte aan bedrijventerreinen vanuit de mainport Rotterdam en vanuit de regio Drechtsteden. Het terrein krijgt een profiel dat is gericht op de maritieme en logistieke sector. Daarnaast krijgt het terrein een sterk duurzaamheidsprofiel

 

Voor een logistiek bedrijventerrein is de ontsluiting van het gebied essentieel. Daarom wordt fors geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen. Rijkswaterstaat gaat de fileproblemen knooppunt A16/N3 aanpakken door de realisatie van een kwartklaverblad in combinatie met een parallelweg langs de westelijke rijbaan van de A16. Dordrecht realiseert aan de oostkant van de A16 zowel richting het noorden als richting het zuiden een nieuwe aansluiting van het gebied op de A16. Daarnaast wordt tegelijk met de dijkversterking langs de Dordtsche Kil een nieuwe westelijke ontsluiting aangelegd die zorgt voor een uitstekende verbinding van de Zeehaven met de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en IV. Daarmee profiteren dus ook de bedrijven op de bestaande terreinen van de ontwikkeling van het nieuwe Dordtse Kil IV.

 

Logistiek complex

De initiatiefnemer is voornemens om op de projectlocatie nieuwbouw te realiseren in de vorm van een

logistiek centrum met parkeerterrein. Rondom de nieuwbouw wordt een nieuwe terreinverharding gerealiseerd

met laad- en losruimtes voor vrachtverkeer. Daarnaast zal een gedeelte van het terrein

onbebouwd blijven.