De Resident (Castalia en Helicon)

Asset
Score
48,5%
Asset
Schema
In-Use
Vervangen
Certificaat geldig tot

Uitgegeven certificaten

De gebouwen Castalia en Helicon maken onderdeel uit van het grotere complex "De Resident", waartoe ook nog enkele andere kantoortorens en woningbouw behoren. Dit assessment betreft de kantoren in de gebouwen Castalia en Helicon. Castalia en Helicon huisvesten twee ministeries (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In 2015 werden de gebouwen aan elkaar verbonden door het Parnassusplein te overdekken. De entree voor beide gebouwen bevindt zich nu in het nieuwe atrium.

Het Rijksvastgoedbedrijf liet kantoorgebouw De Resident in Den Haag aanpassen. Tot begin 2013 was het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gehuisvest in De Resident. VWS zat tijdelijk in De Hoftoren. In juli 2015 is VWS teruggekeerd naar De Resident samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Stand van zaken

In april 2014 is de verbouwing gestart van kantoorgebouw De Resident in Den Haag. Inmiddels is de verbouwing voltooid en vond op 24 april 2015 de overdracht plaats. Met het plaatsen van zijn handtekening bij een kunstwerk heropende Z.M. Koning Willem-Alexander op 10 november officieel de Resident.

Sinds de verbouwing passen er twee ministeries in het gebouw: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het huidige binnenplein – het Parnassusplein – is overkapt tot atrium. Naast de bouw van het atrium is het interieur van De Resident aangepast zodat er 2.400 werkplekken ontstaan voor 2.700 ambtenaren.

Sinds juli 2015 zijn VWS en SZW gehuisvest in De Resident. Een deel van het nieuwe atrium is  overdag voor iedereen toegankelijk.

Geschiedenis

In de jaren negentig werd een gebied in de binnenstad van Den Haag ontwikkeld met kantoortorens, woningen, winkels en pleinen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was gevestigd in de karakteristieke punttorens van De Resident: Helicon en Castalia. Deze gebouwen waren nog gescheiden door het Parnassusplein.

Het kabinet wil verschillende ministeries onder 1 dak samenbrengen. Het samen huisvesten van SZW en VWS in De Resident maakt onderdeel uit van dit plan.