Projecten

Asset
EXCELLENT 72,63%
Beheer
Gebruik

DCMR Gebouw

Verbeterde BREEAM score

Roc Vastgoed (eigenaar) en DCMR (huurder) hebben hun gebouw gecertificeerd met BREEAM In-Use op niveau Very Good. De ambities van Roc Vastgoed en DCMR liggen hoger, namelijk op niveau Excellent. Daarom hebben Roc Vastgoed en DCMR hard gewerkt om het gebouw verder te verduurzamen om dit doel te kunnen bereiken. 

Huisvesting

Voor de nieuwe huisvesting wenste DCMR een courant, marktconform kantoorgebouw te huren met minimale aanpassingen voor de bijzondere functies van de dienst.

Als locatie werd het gebied Schieveste geselecteerd, waarbij goede ontsluiting tot het werkgebied, goed visueel zicht op het werkgebied van DCMR ten behoeve van de meldkamer, zichtbaarheid langs de A20, de uitstekende bereikbaarheid met openbaar vervoer (gezien het feit dat 66 % van de medewerkers gebruik maakt van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer) en de nabijheid van het centrum van Schiedam doorslaggevend waren.

DCMR is een dynamische en professionele organisatie met een goede naam en reputatie op milieugebied in binnen- en buitenland. Als bijzondere eis werd aan de ontwikkelaar, Lips Development, meegegeven een gebouw te realiseren dat deze ambitie en bijbehorend imago uitstraalt, zonder overdadig over te komen. Bovendien werd een hoge energieprestatie en een grote gebruiksflexibiliteit verwacht.

Locatie

De locatie Schieveste is een 1.200m lange strook op de grens van Rotterdam en Schiedam ingeklemd door de spoorweg en de A20. Er is sprake van een hoge geluidsbelasting aan 2 zijden met daarnaast een hoge concentratie fijnstof aan de A20.

In het door de gemeente Schiedam opgestelde masterplan is voorgesteld langs de A20 een doorlopend scherm te realiseren waaraan gebouwen zijn gekoppeld. Aan de zuidzijde komt een stadsboulevard die 2 pleinen met elkaar verbindt. Het oostelijke plein wordt gemarkeerd door het gebouwencomplex van het Albeda College en het westelijke plein t.p.v. het station door een nog te ontwikkelen hoteltoren. Van dit plein vormt het DCMR gebouw 2 wanden.

Gebouw

De basisvorm van het gebouw is een product van het onderliggende stedebouwkundig plan in combinatie met het programma van eisen van DCMR. Het bestaat uit twee kruisende volumes. Een langgerekte strook van 7 bouwlagen langs de A20, welke dient als een buffer voor het openbare plein aan de zuidzijde, en haaks daarop een korter volume van 9 bouwlagen dat aansluit op de stadsboulevard. Aan de zuidzijde zorgt een glazen serre met daarop een terras voor aansluiting op het plein. Een pergola maakt het volume af en markeert de entree die in de oksel van het gebouw geplaatst is. Aan de noordzijde keert de uitbouw op de begane grond over de volledige lengte zich juist af van het talud van de snelweg. Op de 1e verdieping op gelijke hoogte als de A20 ligt de serre als geluid- en fijnstofwering tegen het dichte bouwvolume aan.