DC NIE 02

664-NOP-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
14 juni
2017
Geregistreerd op

Nieuwbouw van een logistiek centrum met kantoor