DC Delin Capital Roosendaal

667-NOP-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
14 juni
2017
Geregistreerd op

logistiek centrum met deels gekoelde opslag