DC Born C

806-NOP-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
11 december
2018
Geregistreerd op

Het project omvat in hoofdzaak logistieke ruimte met ondersteunende kantoorruimte. Het terrein is in hoofdzaak ingericht om te parkeren en te laden en te lossen.