C&A / Man at Work - Groningen

147-BIU-2013
Registratienummer
Schema
In-Use
17 juni
2014
Geregistreerd op

Het betreft winkel C&A (Herestraat 76) en Sim Fashion (Herestraat 78). Conform de bijgevoegde meetcertificaten is de m2 verhouding dusdanig dat meer dan 80% van het pand door C&A gehuurd wordt. Conform de vereisten uit de BRL behoeft dus alleen de C&A meegenomen te worden (>80%) om het gehele pand te kunnen certificeren.

In de bijgevoegde meetrapportage is te zien dat het VVO van Herestraat 76 en 78 bij elkaar 5.899 m2 bedraagd. Met de uit de rapportage af te leiden verhouding van 85% tussen VVo en BVO komen we voor deze adressen tot een totaal BVO van 6.940 m2.