C&A / Bristol / Coolcat / Telfort / Sapho

148-BIU-2013
Registratienummer
Schema
In-Use
17 juni
2014
Geregistreerd op

C&A, Bristol, CoolCat, Hofman-Ruesink (Sapho) en Brilmij Groep (Eyewish) zijn de 5 huurders van dit pand, iedere huurder heeft een eigen adres. Uit het meetcertificaat blijkt dat de huurders C&A, Bristol en Coolcat gezamenlijk 95,41% van het vloeroppervlak hebben. Voor het certificeren van het totale pand hebben we aan de gegevens van deze 3 huurders derhalve voldoende.