Bolidt Experience Center - Driepunt

630-NBN-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Bespoke
09 februari
2017
Geregistreerd op

Nieuwbouw Bolidt Experience & Innovatie Center - Driepunt

Het experience en innovatie Center bestaat uit een presentatie, kantoor, managazijn en laboratoriumgedeelte.

Waarom een experience & Innovatie Center? Om in 1 oogopslag bij bestaande, maar met nmae bij nieuwe relaties wereldwijd onder woorden te brengen wie Bolidt is en de veelzijdigheid te tonen. Een fysieke en virtuele plek waar de 5 pijlers van Bolidt samenkomen: Ontwikkelen, productie, marketing, sales en applicatie. We moeten weg van het predicaat  'monsterverkoper' en hebben ondersteunende tools en facilitieten nodig om de veelzijdigheid en complexiteit onder woorden te brengen. Het innovatiecentrum zal een aanjagend effect moeten hebben om binnen de gekozen thema's nieuwe toepassingen tot leven te brengen. Het creëren van een open source cultuur en denktanks teneinde specialistische kennis van buiten naar binnen te halen is hierin van groot belang.