The Base D

Score
82,6%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Ontwerpfase
22 januari
2018
Gecertificeerd op

 

Schiphol Real Estate heeft het voornemen om op Schiphol Centrum het bestaande

kantorencomplex The Base uit te breiden met een nieuw gedeelte: The Base D.

The Base D zal aan de westzijde van The Base worden gerealiseerd op het huidige

parkeerterrein P22. Het nieuwe bouwdeel zal bestaan uit 5 bouwlagen met een totaal bvo

van ca.6.250 m2 (exclusief parkeergarage van ruim 4.000 m2 bvo).

SRE wil voor het project een BREEAM certificering op het niveau Excellent behalen.