B30

622-BIU-2016
Registratienummer
Schema
In-Use
04 januari
2018
Geregistreerd op

B30 is geen doorsnee kantoor maar een ‘denktank’, in een Rijksmonument dat voldoet aan de hedendaagse eisen op het gebied van functionaliteit, uitstraling, binnenklimaat en duurzaamheid. Het pand bestaat uit een flexibel kantoorconcept met 450 werkplekken en een publiek gebied, waar naast geconcentreerd werken kennisdelen wordt gestimuleerd. In dit Rijksmonument is het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gehuisvest.