ASML - Gebouw 3

1029-NON-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Ontwerpfase
25 augustus
2020
Geregistreerd op

Op de ASML Campus te Veldhoven aan de rand van de Run 6500, tussen gebouw 8 en gebouw 4 en gelegen aan de toegangsweg, verrijst de komende jaren Gebouw 3. Het compacte kavel en de forse ruimtevraag inspireerde JHK tot een stoer, kloek, blokvormig gebouwontwerp van 9 bouwlagen, dat op strategische plekken is ‘uitgehold’. De uithollingen zorgen voor een alzijdige expressie van het gebouw naar haar omgeving. Aan de straatzijde verbindt een royale arcade over 3 bouwlagen het gebouw met de naastgelegen bebouwing. Aan de campuszijde opent het gebouw zich op de hogere bouwlagen naar de campus. Met deze vorm kan het daglicht diep doordringen in het gebouw en biedt het haar gebruikers uitzicht over de campus. Het gebouw heeft nauwelijks terrein, maar heeft een daktuin op het dak van de 2e verdieping.