AMS

779-NOP-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
20 juli
2018
Geregistreerd op

Industrieel gebouw voor onderzoek en opslag gassen.