33871 Centrumplan Rosmalen blok 1

Asset
Score
53,2%
Asset
Schema
In-Use
17 december
2021
Certificaat geldig tot

Het asset bestaat uit twee winkelpanden met daarboven woningen en een parkeerdek. Beide laatstgenoemden vallen buiten de demarcatie van het asset. Een groen dak is aanwezig op een deel van het dak. Beide panden zijn voorzien van gemeenschappelijke ruimtes, waaronder pauze ruimtes met voldoende zitplaatsen en kantoorgedeelten. Binnen het asset is LED verlichting aanwezig en beide panden zijn voorzien van 4 gescheiden afvalstromen.