Voordelen van BREEAM-NL

 • BREEAM-NL maakt duurzaamheidsscore van uw project inzichtelijk

Door certificering met BREEAM-NL krijgt u inzicht in de werkelijke prestatie van uw project op duurzaamheid. Hiermee kunt u aan de markt tonen wat uw prestatie is. Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt uw prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld. Na het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat kunt u de vraag beantwoorden: Hoe duurzaam is mijn project nu eigenlijk?

 • BREEAM-NL beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte

Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

 • Een BREEAM-NL project heeft aantoonbaar meer waarde

Certificeren met BREEAM-NL betekent dat u aantoonbaar kunt maken dat uw project daadwerkelijk een duurzaam project is. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Partijen zijn bereid meer te betalen om van het project gebruik te mogen maken. Of het nu om een nieuw gebouw, een gebiedsontwikkeling of een nieuw datacenter gaat; duurzaamheid heeft een waarde die wordt erkend. Uit onderzoek van de WGBC blijkt dat duurzame gebouwen hogere huur- of leasetarieven hebben. Dit komt onder andere door het goede binnenmilieu en de lagere operationele kosten. De meerwaarde kan oplopen tot circa 20% aan ‘rental premium’.


Afbeelding: Onderzoeken naar de “rental premium”

 • BREEAM certificaat biedt subsidiekansen

Wist u dat het investeren in een duurzaam en gezond bedrijfspand ook mogelijkheden voor subsidie biedt? Als gebouweigenaar kunt u met een BREEAM-NL certificaat een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over uw investering. Het voordeel is afhankelijk van het BREEAM-NL niveau waarop het gebouw wordt gecertificeerd en het jaar waarin u de aanvraag indient.

BREEAM certificaat combineren met subsidies

Met het oog op de Europese Energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 investeert de Nederlandse overheid fors in subsidieregelingen op het gebied van schone en duurzame energie.

  • MIA: Met een BREEAM-NL certificaat kunt u een beroep doen op de Milieu-Investeringsaftrek.
  • EIA: Bepaalde energiebesparende componenten van uw BREEAM-NL gecertificeerde gebouw komen in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek regeling.
  • SDE+: Investeringen in zonnepanelen rendabel maken? De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is dan een interessante mogelijkheid. Afhankelijk van het type project vergoedt de overheid het verschil in kostprijs tussen (de relatief dure) groene en grijze energie voor een periode van 5 tot 15 jaar. Hierdoor is de terugverdientijd van uw investering in zonnepanelen aanzienlijk korter.

Indicatieve voordeelberekening

Stel, u investeert in een nieuw bedrijfspand waarbij u een BREEAM-NL certificering van 4 sterren (Excellent) ambieert. Onder voorwaarden komt deze investering in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Indien u duurzame energie gaat opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, kunt u bovendien aanspraak maken op de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Bekijk voorbeeld

Uitgaande van een investering van € 4 miljoen in bouwkundige werken, gebouw gebonden installaties en een investering van € 1 miljoen in energiebesparende maatregelen, bedragen de fiscale aftrekposten*:

MIA: € 4 miljoen - € 1 miljoen = € 3 miljoen * 13,5% = € 405.000,-
EIA: € 1 miljoen * 55,5%= € 555.000,-
Totale som aftrekposten: € 405.000,- + € 555.000,- = € 960.000,-

Deze aftrekposten mag u aftrekken van de winst, u hoeft daardoor minder belasting af te dragen. Over het algemeen bedraagt het belastingpercentage 25%. Dit betekent een netto voordeel van € 960.000,- * 25% = € 240.000,-

De totale kosten van € 4 miljoen zijn inclusief de kosten voor zonnepanelen à € 125.000,-. De zonnepanelen vertegenwoordigen een totaal vermogen van 150 kWp. De SDE+ over de gehele looptijd van 15 jaar zal dan plusminus € 128.250,- bedragen.

Dit houdt voor het nieuwbouwproject een totaal subsidievoordeel* in van € 368.250,-

 • Met een BREEAM-NL project kunt u operationele kosten reduceren

Een BREEAM-NL certificaat maakt aantoonbaar dat het een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw is. Dit maakt dat u kunt besparen op operationele kosten. Dit blijkt ook uit onderzoek van de World Green Building Council: een meerinvestering in duurzaamheid wordt terugverdiend door een reductie van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud.

 • Een BREEAM-NL project is beter voor productiviteit en gezondheid

In BREEAM-NL wordt het onderwerp ‘gezondheid’ zwaar beoordeeld. Denk daarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen. BREEAM-NL gecertificeerde projecten zijn dus over het algemeen ook gezond voor mensen. De controle door de onafhankelijke Assessor en het inspectiewerk van de commissioningsmanager maken dat de maatregelen die in het programma van eisen zijn opgenomen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

 • Met BREEAM-NL is een gebouw voorbereid op de toekomst

In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer. Het is noodzaak. Doordat BREEAM-NL alleen waardering geeft aan prestaties die bovenwettelijk zijn, is het zeker dat een BREEAM-NL project beter is dan in de markt gemeengoed is. Het project is daarmee voorbereid op de toekomst.

* Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend