Voordelen van BREEAM-NL

  • BREEAM-NL maakt duurzaamheidsscore van jouw project inzichtelijk

Door certificering met BREEAM-NL krijg je inzicht in de werkelijke prestatie van jouw project op duurzaamheid. Hiermee kan je aan de markt tonen wat jouw prestatie is. Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt jouw prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld. Na het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat kan jij de vraag beantwoorden: Hoe duurzaam is mijn project nu eigenlijk?

  • BREEAM-NL beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte

Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

  • Een BREEAM-NL project heeft aantoonbaar meer waarde

Certificeren met BREEAM-NL betekent dat jij aantoonbaar kunt maken dat jouw project daadwerkelijk een duurzaam project is. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Partijen zijn bereid meer te betalen om van het project gebruik te mogen maken. Of het nu om een nieuw gebouw, een gebiedsontwikkeling of een nieuw datacenter gaat; duurzaamheid heeft een waarde die wordt erkend. Uit onderzoek van de WGBC blijkt dat duurzame gebouwen hogere huur- of leasetarieven hebben. Dit komt onder andere door het goede binnenmilieu en de lagere operationele kosten. De meerwaarde kan oplopen tot circa 20% aan ‘rental premium’.


Afbeelding: Onderzoeken naar de “rental premium”

  • BREEAM certificaat biedt subsidiekansen

Wist je dat het investeren in een duurzaam en gezond bedrijfspand ook mogelijkheden voor subsidie biedt? Als gebouweigenaar kan je met een BREEAM-NL certificaat een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over de investering. Het voordeel is afhankelijk van het BREEAM-NL niveau waarop het gebouw wordt gecertificeerd en het jaar waarin je de aanvraag indient. 

Samen met subsidieadviseurs van Hezelburcht en Van Draeckeburgh heeft DGBC een overzicht gemaakt van de drie bovengenoemde, plus nog vijf subsidiemogelijkheden. Daarin zie je rekenvoorbeelden en lees je onder welke voorwaarden je een subsidie kunt aanvragen. Bekijk het overzicht hier.

  • Met een BREEAM-NL project kan je operationele kosten reduceren

Een BREEAM-NL certificaat maakt aantoonbaar dat het een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw is. Dit maakt dat je kan besparen op operationele kosten. Dit blijkt ook uit onderzoek van de World Green Building Council: een meerinvestering in duurzaamheid wordt terugverdiend door een reductie van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud.

  • Een BREEAM-NL project is beter voor productiviteit en gezondheid

In BREEAM-NL wordt het onderwerp ‘gezondheid’ zwaar beoordeeld. Denk daarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen. BREEAM-NL gecertificeerde projecten zijn dus over het algemeen ook gezond voor mensen. De controle door de onafhankelijke Assessor en het inspectiewerk van de commissioningsmanager maken dat de maatregelen die in het programma van eisen zijn opgenomen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

  • Met BREEAM-NL is een gebouw voorbereid op de toekomst

In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer. Het is noodzaak. Doordat BREEAM-NL alleen waardering geeft aan prestaties die bovenwettelijk zijn, is het zeker dat een BREEAM-NL project beter is dan in de markt gemeengoed is. Het project is daarmee voorbereid op de toekomst.

* Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend