Voordelen van BREEAM-NL

  • BREEAM-NL maakt duurzaamheidsscore van uw project inzichtelijk

Door certificering met BREEAM-NL krijgt u inzicht in de werkelijke prestatie van uw project op duurzaamheid. Hiermee kunt u aan de markt tonen wat uw prestatie is. Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt uw prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld. Na het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat kunt u de vraag beantwoorden: Hoe duurzaam is mijn project nu eigenlijk?

  • BREEAM-NL beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte

Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

  • Een BREEAM-NL project heeft aantoonbaar meer waarde

Certificeren met BREEAM-NL betekent dat u aantoonbaar kunt maken dat uw project daadwerkelijk een duurzaam project is. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Partijen zijn bereid meer te betalen om van het project gebruik te mogen maken. Of het nu om een nieuw gebouw, een gebiedsontwikkeling of een nieuw datacenter gaat; duurzaamheid heeft een waarde die wordt erkend. Uit onderzoek van de WGBC blijkt dat duurzame gebouwen hogere huur- of leasetarieven hebben. Dit komt onder andere door het goede binnenmilieu en de lagere operationele kosten. De meerwaarde kan oplopen tot circa 20% aan ‘rental premium’.


Afbeelding: Onderzoeken naar de “rental premium”

  • BREEAM-NL kan helpen bij groenfinanciering (MIA/VAMIL)

Omdat een BREEAM-NL gebouw een goed en duurzaam gebouw is, geeft de overheid waardering aan BREEAM-NL projecten. Met de MIA/Vamil regeling zijn er investeringsvoordelen te behalen. Dit kunt u lezen in de milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een certificering met BREEAM-NL komt in aanmerking voor het hoogste voordeel (lettercode G).

MIA = Milieu InvesteringsAftrek

Door gebruik van de MIA kunt u gebruikmaken van een extra aftrekpost van de fiscale winst van de onderneming. Zo hoeft minder belasting betaald te worden.

Bekijk voorbeeld

Voorbeeld op basis van de milieulijst 2015
Stel, u investeert voor 5 miljoen in een nieuw bedrijfspand inclusief advieskosten en ambieert een 4 (van de 5) sterren BREEAM-NL certificering. Uw investering komt dan in aanmerking voor MIA/VAMIL code D, indeling in code D betekent dat 27% MIA van toepassing is. Verder maakt uw onderneming een winst van 2 miljoen euro per jaar.

MIA voordeel: 5 miljoen x 27 % = 1,35 miljoen euro. Deze MIA mag u aftrekken van uw winst: 2 miljoen – 1,35 miljoen = 650 duizend euro. U hoeft enkel over deze 650 duizend euro vennootschapsbelasting (meestal 25 %) te betalen: 650 duizend x 25 % = circa 162,5 duizend euro.

Ter vergelijking: normaal gesproken had u 2 miljoen x 25 % = 500.000 euro aan vennootschapsbelasting moeten afdragen. Uw voordeel met MIA is bijna 337,5 duizend euro op een investering van 5 miljoen.

  • Met een BREEAM-NL project kunt u operationele kosten reduceren

Een BREEAM-NL certificaat maakt aantoonbaar dat het een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw is. Dit maakt dat u kunt besparen op operationele kosten. Dit blijkt ook uit onderzoek van de World Green Building Council: een meerinvestering in duurzaamheid wordt terugverdiend door een reductie van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud.

  • Een BREEAM-NL project is beter voor productiviteit en gezondheid

In BREEAM-NL wordt het onderwerp ‘gezondheid’ zwaar beoordeeld. Denk daarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen. BREEAM-NL gecertificeerde projecten zijn dus over het algemeen ook gezond voor mensen. De controle door de onafhankelijke Assessor en het inspectiewerk van de commissioningsmanager maken dat de maatregelen die in het programma van eisen zijn opgenomen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

  • Met BREEAM-NL is een gebouw voorbereid op de toekomst

In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer. Het is noodzaak. Doordat BREEAM-NL alleen waardering geeft aan prestaties die bovenwettelijk zijn, is het zeker dat een BREEAM-NL project beter is dan in de markt gemeengoed is. Het project is daarmee voorbereid op de toekomst.