Nieuwbouw en Renovatie

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is er voor kantoren, retail, scholen, industriële gebouwen, woningen, bijeenkomst- en logiesfuncties en datacenters. Met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Sinds de introductie in 2010 zijn al meer dan honderd certificaten uitgereikt voor opgeleverde nieuwbouwprojecten of grootschalige renovaties. Steeds meer ontwikkelaars, beleggers, vastgoedeigenaren en ook eindgebruikers zien de voordelen van een BREEAM-NL certificaat.

Ontwikkeling BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Het afgelopen jaar heeft DGBC zich georiënteerd op het herschrijven van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. De eerste concepten van de nieuwe beoordelingsrichtlijn zijn gereed. Graag betrekken wij jou als expert en gebruiker bij deze update en willen je vragen om feedback te leveren op deze concepten. Lees hier meer over de consultatie >


Voordelen

 • Duurzaamheidsscore van nieuwbouwproject wordt inzichtelijk
 • Een duurzaam nieuw gebouw heeft aantoonbaar meer waarde
 • BREEAM-NL kan helpen voor groenfinanciering (MIA/VAMIL)
 • Met een duurzaam gebouw kunnen operationele kosten worden gereduceerd
 • Een duurzaam gebouw is beter voor productiviteit en gezondheid
 • Risicoreductie (voorbereid op de toekomst)
 • BREEAM-NL trekt investeerders aan
 • BREEAM-NL trekt gebruikers aan
 • Een BREEAM-NL gebouw is goed voor het imago
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie zorgt voor onderscheidend vermogen

Bekijk de voordelen.


Registreren

Wil jij ook een nieuwbouwproject of grootschalige renovatie met BREEAM-NL certificeren? Dit begint met het registreren van het project. Wat is de naam van het project, hoe gaat het gebouw eruit zien en om hoeveel vierkante meters gaat het? Deze informatie kan je invoeren in de Assessmenttool van de Dutch Green Building Council. Een account aanmaken is gratis. Daarmee kan al een pre-assessment, een quickscan of een vergelijking gemaakt worden. Aan een project registeren zijn wel kosten verbonden. Bekijk ook het overzicht met de kosten en tarieven.


Voorbereiden

Voor een BREEAM-NL certificering is een gedegen voorbereiding essentieel. Bekijk daarom goed welke beoordelingsrichtlijn van toepassing is op jouw project. Ook is het verstandig een BREEAM-NL Expert aan te stellen die het certificeringsproces begeleidt en een BREEAM-NL team samenstelt. Daarnaast is het belangrijk je goed te verdiepen in de procedure die bij BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie hoort.


Indienen

Na het verzamelen en uploaden van het bewijsmateriaal in de Assessmenttool, kan het Assessment worden beoordeeld door een BREEAM-NL Assessor. Deze Assessor bekijkt of de bewijsvoering klopt en dient het vervolgens voor een steekproef in bij de Dutch Green Building Council, de beheerder van het keurmerk. Wanneer bij de steekproefcontrole (QA) geen bijzonderheden aan het licht komen, kan het certificaat worden uitgereikt. Bekijk het overzicht met Experts en Assessoren


Certificaat

Een BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificaat kan worden behaald voor twee fases.

 • Ontwerpfase: certificaat voor het ontwerp dat vervalt na oplevering van het gebouw.
 • Opleverfase: definitief certificaat zonder einddatum voor het opgeleverde gebouw. 

De score is opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport (8%), water (6%), materialen (12,5%), afval (7,5%), landgebruik & ecologie (10%), vervuiling (10%). Dit leidt tot een totaalscore, uitgedrukt in sterren.

Score%
Pass≥ 30%
Good≥ 45%
Very Good≥ 55%
Excellent≥ 70%
Outstanding≥ 85%

Kosten

Hier vind je een overzicht van de kosten voor alle BREEAM-certificaten.

Let op! Het gaat hier om de kosten voor certificering, niet om de kosten voor het inschakelen van een BREEAM-NL Expert of Assessor. Ook de kosten voor de verduurzamingsmaatregelen vallen hier logischerwijs buiten.


Downloads

Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
PDF5,8 MBDownload

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessments is te vinden op Handleiding, Procedures en Instructies.

Kijk voor het interpretatiedocument bij “Hulp bij credits”.

Bekijk alle downloads.


Extra

Voor bepaalde gebouwtypen gelden specifieke eisen.

Datacenters

Voor Datacenters is een aangepaste beoordelingsrichtlijn gemaakt. Deze beoordelingsrichtlijn kan worden gebruikt om gebouwen te beoordelen die voornamelijk bestaan uit datacenters inclusief geassocieerde gebruiksfuncties (indien aanwezig).

Download de Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw – Datacenters – versie 1.0.

Bespoke

Voor gebouwen die buiten de scope van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vallen, kan een maatwerktraject worden opgestart. Dit heet een bespoke-project. De DGBC bepaalt met inspraak van het ontwerpteam welke credits en eisen uit deze beoordelingsrichtlijn relevant zijn voor dat specifieke gebouw, en welke credits en eisen nog ontbreken. Zo wordt een beoordelingsrichtlijn ontwikkeld die alleen voor dat project geldt. Bekijk instructie 103 voor de procedure. Om een bespoke-project aan te vragen, vul je het aanvraagformulie (instructie 104) in.