18 april 2018

De afgelopen periode is gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL Gebied. Vanaf vandaag is de bèta-versie opengesteld voor marktconsultatie tot aan 7 mei 2018. Graag betrekken wij experts en gebruikers bij deze update. Daarom willen we je uitnodigen feedback te leveren op deze versie. Wij vragen je feedback op de volgende punten:

12 april 2018

De firma Scherpenhuizen heeft op 6 april 2018 tijdens een officiële uitreiking het BREEAM-NL certificaat Outstanding ontvangen voor het nieuwe distributiecentrum in Eindhoven. Wilco Smits heeft namens de Adamasgroep in het bijzijn van alle bouwpartners en het interne bouwteam het certificaat aan directeur Martin Scherpenhuizen overhandigd. Met een indrukwekkende eindscore van 91,01% heeft het bedrijf volgens de beoordelingsrichtlijn van 2014 een van de meest duurzame panden van Nederland. 

05 april 2018

Claire van Staaij is deze maand benoemd als nieuwe voorzitter van de Adviesgroep BREEAM-NL In-Use. De portfoliomanager van ING Corporate Real Estate moet toezien op de kwaliteit van hét duurzaamheidskeurmerk voor bestaande gebouwen in Nederland. Dat lijkt gemakkelijk, want, zo stelt ze: “Eigenlijk staat het product al voor 95%.” Maar eenvoudig is het allerminst. “De uitdaging is te blijven werken aan die laatste paar procenten.”

04 april 2018

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de in 2012 gelanceerde BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn voor gebieden. De richtlijn is nu ook geschikt gemaakt voor bestaande gebieden en krijgt tevens een andere naam: BREEAM-NL Gebied.

Voorafgaand aan de lancering in september leggen we de bètaversie graag voor aan de markt. We nodigen daarom experts en (toekomstige) gebruikers van de richtlijn uit, om tijdens de marktconsultatie de beoordelingsrichtlijn door te nemen en feedback te geven.

15 maart 2018

Woonlabel

In de verduurzaming van woningen kan een grote CO2 reductie behaald worden. Het Woonlabel geeft een brede inzicht in de kwaliteiten van de woning. Energie bepaalt voor een groot deel van de CO2 emissie van een woning. Maar er is meer. Materiaalgebruik en locatie hebben een steeds grotere impact. En we weten dat juist de synergie van energiemaatregelen gebruikers en investeerders aanspreekt. Comfort, gezondheid motiveren vaak eerder tot het treffen van maatregelen.

15 maart 2018

Stadswandeling

Rotterdam wordt wereldwijd geroemd om haar architectuur.  De moderne, opvallende gebouwen zijn een inspiratie voor vele deskundigen in de gebouwde omgeving. U heeft het misschien niet direct door als u door de binnenstad loopt, maar wist u dat in de nabijheid van de evenementenlocatie al zeker tien BREEAM-NL gecertificeerde gebouwen staan? Tijdens deze stadswandeling wordt een selectie van BREEAM-NL gecertificeerde gebouwen bezocht. 

15 maart 2018

NEXT Real Estate B.V. gaat in samenwerking met CFP Green Buildings en Dutch Green Building Council (DGBC) haar volledige vastgoedportefeuille in één keer BREEAM-NL In Use certificeren.  Een uniek en vooruitstrevend project binnen Nederland waarbij de doorlooptijd van het verduurzamen van de gehele vastgoedportefeuille verkort wordt.

14 maart 2018

Het aantal bestaande gebouwen dat een BREEAM-NL duurzaamheidscertificaat behaalde is in 2017 sterk gestegen. Werden er in 2016 nog 91 BREEAM-NL In-Use certificaten uitgegeven, in 2017 steeg dat aantal naar 136. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde BREEAM-NL Jaaroverzicht 2017. Ook is een verbreding te zien in de verschillende soorten gebouwtypen die worden gecertificeerd. Voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie steeg het afgelopen jaarde gemiddelde score van projecten.

13 maart 2018

Sinds 1 januari 2018 is de regelgeving over de berekening van de milieuprestatie van gebouwen (MPG-berekening) veranderd. Voor nieuwe woongebouwen en kantoren is er een wettelijke grenswaarde aan de milieu-impact van materialen gesteld. Daardoor groeit ook de behoefte aan goede software om die impact te berekenen  Doordat de huidige DGBC Materialentool niet meer voorziet in deze behoefte, stopt DGBC met het onderhoud aan de DGBC Materialentool. Vanaf nu bieden we One Click LCA aan. Dit is een internationale innovatieve tool voor het maken van milieuprestatieberekeningen.

12 maart 2018

BREEAM-NL Gebied; Pre-launch van versie 2018

De afgelopen jaren heeft DGBC gewerkt aan de update van de beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL Gebied uit 2012. Dit jaar zal de nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn worden gelanceerd. De nieuwe versie is meer dan een update.

Pagina's