Nieuws

‘Wil je met circulariteit aan de slag, dan is dit de meest actuele standaard’ 

DGBC ontwikkelde onlangs een speciale Whitepaper: Circulariteit is meetbaar met BREEAM-NL Nieuwbouw 2020. In de whitepaper wordt in een aantal korte en bondige hoofdstukken  uitgelegd hoe circulariteit is geborgd in BREEAM-NL Nieuwbouw 2020. Initiatiefnemers voor de whitepaper, Ruben Zonnevijlle (Programmamanager Circulariteit) en Rudy van der Helm (Programmamanager) bespreken de totstandkoming van het document en de kansen om circulair te bouwen met BREEAM-NL.  

Waarom is deze whitepaper ontwikkeld? 

Zonnevijlle: “Circulariteit is een belangrijk thema voor DGBC, maar het is ook een onderwerp dat enorm leeft in de bouwwereld. Er is veel vraag naar wat circulariteit nou precies inhoudt en hoe je dit op een uniforme manier kunt meten. Toen ik een jaar geleden de overstap maakte naar DGBC was ik direct onder de indruk van de handvatten die BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 gaf om met circulariteit aan de slag te gaan.”  

Van der Helm: “BREEAM-NL kent van nature een holistische aanpak. Maar, circulariteit is wel echt een van de speerpunten in deze nieuwe beoordelingsrichtlijn. We hebben zo goed en zo kwaad als het kan geprobeerd om het thema te integreren. En dat is redelijk goed gelukt. BREEAM is een product dat continu in ontwikkeling is, vandaar dat we de keuzes voor bepaalde onderwerpen ook duidelijk toelichten.”  

Zonnevijlle: “De programmaraad Circulariteit was na een presentatie van Rudy enorm enthousiast. Zo is het idee voor deze whitepaper ontstaan, om verder in te zoomen op de credits waarmee je circulariteit kunt borgen.” 

Wat is de belangrijkste boodschap van het document?
 

Zonnevijlle: “Je kunt bij nieuwbouwprojecten met de BREEAM-NL punten aan de slag om circulariteit invulling te geven. En het mooie is dat je veel breder met verduurzaming bezig bent.”  

Van der Helm: “Er is eigenlijk nog geen alternatief. Wil je met circulariteit aan de slag, dan is deze beoordelingsrichtlijn de meest actuele standaard en logische optie om te kiezen.”  

Op welke bureaus mag deze whitepaper niet ontbreken?   

Van der Helm: “Ik zie ‘m het liefst op tafel terecht komen bij beleidsmakers. Er staat heel veel relevante informatie voor hen in om over te nemen in hun plannen. Maar ook voor de vragende kant van de markt – de ontwikkelaars en beleggers – is dit een waardevol document.”   
​​​​​​​
Zonnevijlle: “Ik wil daar de adviseurs voor aanbestedende diensten nog aan toevoegen. Als je kpi’s of doelstellingen wilt uitschrijven rondom circulariteit dan biedt dit houvast.”  

Wat zien jullie echt als belangrijke ontwikkeling in de nieuwe beoordelingsrichtlijn? 

Van der Helm: “Er zijn meerdere facetten waar ik blij van word. Het gebouwpaspoort is echt heel waardevol. We vragen net een stapje meer als je kijkt naar het materiaalgebruik. Dat kan echt als vliegwiel gaan dienen. Om een MPG te maken gebruik je LCA's, die waren tot nu toe meestal vrij algemeen. Neem bijvoorbeeld een houten balk in een gebouw: als je exact weet waar die balk vandaan komt, uit welk bos en hoe die in het gebouw terecht is gekomen, kun je veel beter sturen op milieu-impact. Daarmee hebben we echt een stap vooruitgezet.”  

Zonnevijlle: “BREEAM stuurt op het gebruik van de database met milieu-informatie van bouwproducten (MPG). Helaas delen partijen nog te weinig informatie en daarmee materialen in deze database. Dit willen we stimuleren. Zo’n whitepaper helpt daarbij.” 

Wat zijn nu de vervolgstappen?  

Zonnevijlle: “Het is belangrijk dat partijen nu snel met de nieuwe beoordelingsrichtlijn gaan werken. Ondertussen blijft DGBC de beoordelingsrichtlijn ontwikkelen. Als we met zijn allen in 2050 circulair willen zijn, komen we er niet enkel met deze beoordelingsrichtlijn. We moeten nog veel stappen zetten en nog meer gaan sturen op impact. Dan moeten we ook meer kijken wat we al op korte termijn kunnen bereiken.”  

Van der Helm: “Deze whitepaper draagt weer bij aan de stip op de horizon in 2050. Ik kan me voorstellen dat we circulariteit ook inzichtelijk gaan maken voor bestaande bouw of misschien zelfs gebieden. Dan is het zaak om er een integraal document van te maken, zodat we alles overzichtelijk bij elkaar bundelen.”  

Bekijk hier de whitepaper of bekijk hier de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

Gerelateerd nieuws

DGBC festival in Floating Office Rotterdam

23 juni 2021
Tijdens de Dutch Green Building Week van dit jaar organiseert Dutch Green Building Council op donderdag 7 oktober het DGBC Festival....

Van der Helm nieuwe Manager Ontwikkeling en Beheer bij DGBC

17 juni 2021
Dutch Green Building Council heeft Rudy van der Helm aangesteld als Manager Ontwikkeling en Beheer. In zijn nieuwe rol zal hij onder andere...

‘Planetary Boundary Proof’?! Wat is het en waarom is het zo belangrijk?

8 juni 2021
Bij het verduurzamen van gebouwen wordt vaak als eerste gedacht aan het verlagen van het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot. Dat is...