Nieuws

Hoe BREEAM-NL zich in 2021 verder ontwikkelt

Duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL ontwikkelt zich door in 2021. Per keurmerk lees je de belangrijkste plannen, ontwikkelingen en veranderingen voor dit jaar.  

BREEAM-NL Nieuwbouw 

 • Vanaf 1 januari 2021 is het alleen nog mogelijk om een nieuwbouwproject tegen de beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw 2020 te registeren. De BREEAM-NL Nieuwbouw trainingen zijn hier inhoudelijk ook op aangepast. Onder andere circulariteit speelt een grotere rol in de nieuwe versie. 

 • Registraties vóór 1 januari 2021 voor het behalen van een BREEAM-NL Nieuwbouw 2014 Ontwerpcertificaat zijn vanaf de registratiedatum 5 jaar geldig voor het behalen van het certificaat. 

 • Ontwerpcertificaten met het BREEAM-NL keurmerk versie 2014 kunnen met dezelfde versie van de beoordelingsrichtlijn het Oplevercertificaat behalen. 

 • Projecten die met de oude versie van 2014 zijn geregistreerd, kunnen tussentijds overstappen naar de nieuwe versie van 2020.  

 • Met BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 kan ervoor gekozen worden om het volledige gebouw, de centrale installaties en casco of enkel het casco te certificeren. Combinaties zijn niet mogelijk. 

 • In 2022 worden de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen. Woningen kunnen nu al aan de slag met verduurzamen met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie v2014 of DGBC Woonmerk.  

BREEAM-NL Renovatie en Inrichting  

 • In 2021 is de BREEAM-NL Renovatie en Inrichting in ontwikkeling. Dit wordt het nieuwe keurmerk van wat voorheen was opgenomen in BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie versie 2014. 

 • Voor renovatieprojecten is er nu nog het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie versie 2014 richtlijn.  

 • Het nieuwe keurmerk BREEAM-NL Renovatie en Inrichting wordt toepasbaar op vier delen, afhankelijk van de omvang van de renovatie: 

  1. Casco 
  2. Centrale installaties 
  3. Lokale installaties 
  4. Afwerking en inrichting 

 • In het nieuwe keurmerk komt extra aandacht voor renovaties van monumentale gebouwen. 

BREEAM-NL In-Use Utiliteit 

 • Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van BREEAM-NL In-Use. Dat wordt versie 6.0.0 (Asset en Beheer) en 2016 v2.0 (Gebruik). De streefdatum voor de publicatie van deze versies staat gepland tegen het einde van 2021 (of eerder indien mogelijk).

 • In de nieuwe versie worden nieuwe categorieën geïntroduceerd: ‘Materiaalstromen’ en ‘Bestendigheid’. Hierdoor is er meer aandacht voor een verantwoord materiaalgebruik, in lijn met principes uit de circulaire economie. Ook is er aandacht voor fysieke risico’s zoals risico’s door klimaatverandering. 

 • Het wordt ook mogelijk om tussentijds te certificeren. Met deze flexibele certificeringscyclus kunnen duurzaamheidsverbeteringen aan het asset, beheer en/of gebruik tussentijds efficiënt worden beoordeeld.  

 • In april 2021 is de nieuwe versie van de portfolio-aanpak gepubliceerd. 

BREEAM-NL In-Use Woningen *Nieuw! 

 • Sinds januari 2021 is er BREEAM-NL In-Use voor Woningen, versie 6.0.0. 

 • Deze versie kan worden toegepast op grondgebonden woningen en appartementencomplexen. 

 • In de nieuwe versie worden nieuwe categorieën geïntroduceerd: ‘Materiaalstromen’ en ‘Bestendigheid’. Hierdoor is er meer aandacht voor een verantwoord materiaalgebruik, in lijn met principes uit de circulaire economie. Ook is er aandacht voor fysieke risico’s zoals risico’s door klimaatverandering. 

 • Het wordt ook mogelijk om tussentijds te certificeren. Met deze flexibele certificeringscyclus kunnen duurzaamheidsverbeteringen aan het asset, beheer en/of gebruik tussentijds efficiënt worden beoordeeld.  

 • Het is mogelijk om een portfolio van woningen te laten certificeren. Met de in april geintroduceerde nieuwe portfolio-aanpak is het certificeren van woningportefeuilles mogelijk geworden.  

BREEAM-NL gebied

 • Projecten kunnen registreren en certificeren tegen de vigerende versie; BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

Gerelateerd nieuws

Bekijk hoe BREEAM-NL is toegepast in Floating Office Rotterdam

12 oktober 2021
Het is duurzaam, energieleverend én het drijft. Juist! Het nieuwe #Floating Office Rotterdam (FOR). In dit innovatieve gebouw huist het...

‘De jongere generatie inspireert mij enorm’

15 september 2021
Het goede voorbeeld geven doen ze graag bij de gebiedsontwikkelaar AM. En daarom beschikt hun eigen kantoor, het AM Huis te Utrecht, over...

Lees de Whitepaper: Een gezonde werkomgeving met BREEAM-NL

2 september 2021
Het afgelopen anderhalf jaar is de focus op een gezonde werkplek nog belangrijker geworden. Vaak is een duurzame werkplek ook een gezonde...