Downloads

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie BRL 2020 v1.0

Voor een compleet overzicht van de Beoordelingsrichtlijn, download dan zowel de BRL als het laatste Interpretatiedocument.

De Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessments en andere schema specifieke instructies zoals de "Instructie Innovatiecredits" vind je op de pagina Handleiding, Procedures & Instructies.

BREEAM-NL Nieuwbouw Datacenters v1.0

De Nederlandse versie is leidend voor certificering, de Engelse vertaling kan niet gebruikt worden voor certificering maar enkel voor naslag.

Hulpmiddelen/Tools

Communicatiemiddelen

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Archief 

BREEAM-NL Nieuwbouw BRL 2014 v2.0

BREEAM-NL Nieuwbouw BRL 2010 v1.1

BREEAM-NL Nieuwbouw BRL 2010 v1.0