Portfolio aanpak

Portfolio certificering

Met BREEAM-NL In-Use kan nu op een effectieve manier complete portfolio’s worden gecertificeerd. Deze aanpak stelt je in staat snellere en grotere stappen te zetten richting een duurzame vastgoedportefeuille 

Met BREEAM-NL In-Use voor portfolio’s

 • heb je snel inzicht in de duurzaamheidsprestatie van alle gebouwen binnen een vastgoedportfolio
 • certificeer je een compleet portfolio op één moment
 • ontvang je per gebouw een volwaardig BREEAM-NL In-Use certificaat
 • kun je slim gebruik maken van overeenkomstigheden tussen gebouwen, het beheer of het gebruik
 • bespaar je kosten ten opzichte van een reguliere BREEAM-NL In-Use certificering
 • kan je op portfolioniveau sturen op duurzaamheidprestaties
 • is het mogelijk internationale portfolio’s te certificeren door de aansluiting met BREEAM International

Basis en Jaarlijks

De certificering met BREEAM-NL In-Use voor porfolio’s kent twee varianten: Basis en Jaarlijks.

 • Basis
  Met de portfolio aanpak ‘Basis’ kan op effectieve wijze een portfolio gecertificeerd worden. Je krijgt direct inzicht in de gevalideerde duurzaamheidsprestaties van je portfolio, terwijl de situatie na drie jaar opnieuw wordt herbeoordeeld. De assessor hoeft hierbij slechts steekproefsgewijs locatiebezoeken uit te voeren.
 • Jaarlijks
  De portfolio-aanpak ‘Jaarlijks’ maakt het mogelijk om elk jaar de doorgevoerde wijzigingen in de gebouwen terug te laten zien in de gecertificeerde score. Het verduurzamingstraject van het portfolio kan hiermee optimaal worden gemonitord en bijgestuurd. Hierdoor kan BREEAM-NL In-Use ideaal als managementinstrument worden gebruikt. 

Afhankelijk van het het aantal te certificeren gebouwen binnen een portfolio gelden gereduceerde tarieven voor de certificeringskosten. Deze staan vermeld op de pagina Kosten en Tarieven. Voor ondersteuning in het opstellen en beoordelen van een portfolio in de Assessmenttool kun je gebruik maken van de daarvoor geldende Handleiding. De Handleidingen zijn te vinden onder de Kennisbank

Interesse?

De portfolio-aanpak bevindt zich op dit moment nog in de pilotfase, neem daarom bij interesse contact op met DGBC.

De portfolio-aanpak wordt toegepast door onder andere de volgende organisaties: