Kennisbank

Tools en publicaties

Op deze pagina zijn alle officiële documenten en benodigdheden voor het BREEAM-NL In-Use certificeringsproces te vinden. Daarnaast kan je relevante publicaties voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen downloaden. 

Officiële BREEAM-NL Documentatie

Beoordelingsrichtlijn

De Beoordelingsrichtlijn (versie 2016) is het centrale document waar alle BREEAM-NL eisen staan omschreven. Per relevant duurzaamheidsissue (categorieën) zijn credits en criteria geformuleerd. Aan de hand daarvan kan een onafhankelijke assessor het gebouw, het beheer en/of het gebruik toetsen.

Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use (pdf, 9,4MB)

Interpretatiedocument

In het interpretatiedocument staan interpretaties van teksten in de Beoordelingsrichtlijn. Hiermee kunnen kleine onduidelijkheden worden verhelderd, zonder te hoeven wachten op een nieuwe versie van de Beoordelingsrichtlijn.

Interpretatiedocument (PDF, <1MB)

Gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding beschrijft het proces van certificeren. De rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken personen gedurende het certificeringsproces worden in dit document beschreven. Daarnaast worden de aanvullende procedures behandeld.

Gebruikershandleiding (PDF, 1,3MB)

Andere schema specifieke instructies zoals de "Instructie certificeren van gebouwdelen" vind je op de pagina Handleiding, Procedures & Instructies.

Tools

Assessmenttool

De Assesmenttool is hét centrale, vrij toegankelijke, online BREEAM certificeringssysteem. Hierin kun je een zelf assessment uitvoeren en het daadwerkelijke certificeringsproces doorlopen. 

Naar de Assessmenttool

BREEAM-NL In-Use Quickscan

De BREEAM-NL In-Use Quickscan is een laagdrempelige methode om in korte tijd globaal inzicht te krijgen in de duurzame prestaties van je gebouw. De scan beoordeelt je gebouw op maar liefst negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen, zoals gezondheid, energie en materiaalgebruik. Je ontvangt daarna een zogenaamde indicatieve score.
De scan is gebaseerd op de nieuwste versie (2016) van 
BREEAM-NL In-Use.

Naar de BREEAM-NL In-Use Quickscan

Publicaties

Het beoordelen van gezondheid en welzijn bij gebouwen - synergie tussen BREEAM-NL In Use en WELL

BREEAM-NL In-Use wordt sinds 2011 gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen. Mede door de intrede van de WELL Building Standard (IWBI) geniet de gezondheid van mensen in gebouwen meer aandacht. Maar hoe verhouden deze twee keurmerken zich tot elkaar?  

BREEAM-NL In-Use en WELL (PDF, 3,1MB)

Paris Proof en BREEAM-NL In-Use: Focus op energie én integrale duurzaamheid

Het reduceren van CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving is sinds het Klimaatakkoord van Parijs een belangrijk doel geworden. Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelde hiervoor de rekenmethode Paris Proof, die uitgaat van een maximum energiegebruik van 50 kWh per vierkante meter per jaar in kantoorgebouwen. Maar hoe verhoudt Paris Proof zich tot het bestaande duurzaamheidskeurmerk van DGBC: BREEAM-NL In-Use? Martin Mooij (Paris Proof) en Thomas Metz (BREEAM-NL In-Use) geven uitleg.

Bekijk de publicatie

De relatie tussen BREEAM en de Sustainable Development Goals (SDG)

In een publicatie van de BRE, de moederorganisatie van BREEAM, is de relatie tussen diverse BREEAM schema’s en de SDG’s  weergeven. In de kolom ‘Building Standards’ kun je aflezen op welke SDG’s je een positieve bijdrage kunt leveren, aan de hand van BREEAM-NL In-Use of BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificering.  

BREEAM en DSDG's (PDF, 1,3MB)

Assessmenttool handleidingen portfolio-aanpak

In het certificeringsproces van een vastgoed portfolio middels BREEAM-NL In-Use zijn er diverse optimalisaties ingebed. De Assessmenttool ondersteunt deze optimalisaties met nieuwe functionaliteiten. De Assessmenttool handleidingen voor de portfolio-aanpak Basis en Jaarlijks zullen u door de online omgeving voor het opbouwen, invullen en certificeren van een portfolio begeleiden.

Handleiding Assessmenttool Portfolio-aanpak Basis (PDF, 11,8MB)   Handleiding Assessmenttool Portfolio-aanpak Jaarlijks (PDF, 11,8MB)

BREEAM-NL In-Use Archief

BREEAM-NL In-Use BRL 2014 V1.0