Certificeren

Het certificeringsproces

Het verduurzamen van bestaande gebouwen is een continu proces. Immers zullen er regelmatig wijzigingen in, om of aan het gebouw plaatsvinden en zullen innovaties en wet- en regelgeving marktontwikkelingen blijven aanjagen. Het BREEAM-NL In-Use certificaat is in beginsel dan ook maximaal drie jaar geldig. Na deze drie jaar moet de duurzaamheidsprestatie opnieuw worden vastgesteld. Wil je je In-Use certificaat verlengen of hercertficeren, klik hier voor meer informatie. 


Gebouw of portfolio

Met BREEAM-NL In-Use kan je een enkel gebouw of een grote groep aan gebouwen certificeren. Heb je meerdere gebouwen in eigendom, beheer of gebruik? Dan kan je met de portfolio aanpak gelijktijdig een (grote) groep gebouwen certificeren. Hiermee breng je de duurzaamheidsprestaties van uw portfolio op effectieve wijze in kaart.


Aan de slag met BREEAM-NL In-Use


Tarieven

De certificeringskosten voor een BREEAM-NL In-Use certificaat kan je hier lezen. Naast de certificeringskosten moet rekening worden gehouden met de tijdsbesteding voor het opbouwen van het gebouwdossier en de kosten voor een BREEAM-NL Assessor.