Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • Ro 10 - Duurzaamheidprestatie Gebouwen

Puntentelling tool

Voor deze credit zijn maximaal 6 punten te behalen, niet 4 zoals vermeld. De bijbehorende tool geeft de juiste score weer. De tabel onder 3 Creditcriteria moet dus gelezen worden als een tabel met 1 tot 6 punten. 

Datum van publicatie:
28 september 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Hea 13 - Akoestiek

Geen eis meer t.a.v. geluidwering van gevels voor kantoren in bouwbesluit

In het nieuwe bouwbesluit 2012 is de eis t.a.v. geluidwering van gevels komen te vervallen voor kantoren. Vooralsnog moet in de huidige situatie als referentie de eis in het bouwbesluit 2003 worden aangehouden.

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 4 - Hoogfrequente verlichting

Hoogfrequente verlichting

Onder definitie van deze credit wordt genoemd:” .....verhoogt tot een frequentie van 30kHz”. Hier dient te worden gelezen: een frequentie van minimaal 30 kHz.. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 15 - Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Conform de eisen uit Woonkeur is een opstelruimte van 1,35 x 1,85 m voor en achter de deur tevens toegestaan. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 4 - Hoogfrequente verlichting

Constante gelijkstroom

Constante gelijkstroom evenals wisselstroom gestuurde verlichting (zoals LED) is tevens toegestaan. Mits met cijfers of percentages kan worden onderbouwd waarom het projectvoorstel gelijk of beter is dan de gestelde eis in de BRL (30kHz). 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 16 - Flexibiliteit

Flexibiliteit

Op bladzijde 149 moet bij tweede punt, criterium 1 en 2, bullet 1  programma’s/indelingen gelezen worden in plaats van woonprogramma’s/woningindelingen. De criteria is voor alle type gebouwen van toepassing. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Le 1 - Hergebruik van land

Hergebruik van Land - Bestemmingsplanwijziging

Een bestemmingsplanwijzigingen ten behoeve van het bouwproject mag wel indien er een wijziging is van een bebouwde functie naar een andere bebouwde functie. Bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging van de functie industrie naar retail 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Adiabatische bevochtiging

Onder criteria eis 6 staat beschreven dat enkel een systeem met stoombevochtiging is toegestaan. Echter, een luchtbehandelingssysteem met adiabatische bevochtiging is tevens toegestaan indien deze voldoet aan de voorwaarden in de ISSO 55.3 en is voorzien van een VDI- 6022 hygiëne certificaat. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 9 - Vluchtige organische verbindingen

Vluchtige organische verbindingen

De tekst in de BRL 2011 v1.0 is ook van toepassing op voorgaande versies, Hierdoor mag de emissieconcentratie volgens onderstaande wijze worden bepaald.

Verven, vernissen en lakken voldoen aan de emissienormen van maximaal fase 2 voor organische oplosmiddelen uit de Europese Decopaint Directive 2004/42/EC, waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens EN-ISO 11890-2:2006. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 5 - Toepassing duurzame energie

Toepassing duurzame energie

De zin Totale gebouwgebonden CO2 emissie gerelateerd aan verwarming, koeling, warmwaterbereiding en verlichting conform energieprestatiemethodiek (NEN2916 en NEN5128

Moet gelezen worden als:
Totale gebouwgebonden CO2 emissie conform energieprestatiemethodiek (NEN2916 en NEN5128. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 10 - Thermisch comfort

Berekenen GTO

Berekenen van GTO:

Indien bij klimaatklasse A PMV groter dan 0,2 of kleiner dan -0,2: dan GTO berekenen met zelfde formule al bij grenswaarde 0,5. Weegfactor gaat dan net zo tellen als bij weegfactor vanaf 0,5 maar nu vanaf 0,2. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Tra 1 - Aanbod van Openbaar Vervoer

Aanbod van Openbaar Vervoer

<10 min, <15 min en <20 min dient gelezen te worden als : ≤10, ≤15, ≤20 (kleiner of gelijk aan) 

Datum van publicatie:
29 mei 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 10 - Het gebouw en terrein als educatiemiddel

Het gebouw en terrein als educatiemiddel

Bij criteria-eisen staat gebouw "en/of" terrein. Dit moet conform de creditcriteria gelezen worden als “en”. 

Datum van publicatie:
29 mei 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 8 - Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Conform BRL 2011 v1.0 is de eis van oplevermeting en daarmee het akoestisch rapport komen te vervallen voor vorige versies van de BRL. 

Datum van publicatie:
24 mei 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Kli 6 - Bodemgesteldheid

Gebruiksfuncties afgestemd op de bodem

“De verschillende gebruiksfuncties zijn afgestemd op de potenties van de fysieke bodemgesteldheid (bodemstructuur en geohydrologie):"
moet gelezen worden als:
"de volgende gebruiksfuncties zijn als volgt afgestemd op de bodem:".

Dit betekent dat bijv. in het geval van zware gebouwen, deze dan niet mogen staan in een gebied met klei- of veengrond, anders wordt niet voldaan aan dit punt. 

Datum van publicatie:
28 april 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Wst 1 - Afvalmanagement op de bouwplaats

Afval op bouwplaats

Deze credit is van toepassing op al het afval op een bouwplaats. Dit blijkt al uit het doel van de credit en de verwijzingen in de rest van de tekst. Alleen in de credit criteria staat nog te lezen bouwafval, terwijl dit ook gelezen kan worden als afval op de bouwplaats en dus ook sloopafval betreft. 

Datum van publicatie:
27 juli 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 2 - Bouwplaats en Omgeving

Checklist A2

Bij eerste punt staat nu te lezen: 6 items uit alle 4 de categorieën. Hier wordt bedoeld dat uit elke van de 4 categorieën minimaal 6 items moeten voldoen. 

Datum van publicatie:
27 juli 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 2 - Bouwplaats en Omgeving

Bouwplaats categorieën

Bij eerste punt staat nu te lezen: 6 items uit alle 4 de categorieën. Hier wordt bedoeld dat uit elke van de 4 categorieën minimaal 6 items moeten voldoen. 

Datum van publicatie:
27 juli 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 13 - Akoestiek

Kantoortuinen

In het bouwbesluit is de eis voor kantoortuinen iets ruimer, bij kantoortuinen is het juist meer storend voor de gebruiker als het te stil is. Daarom kan men de eis in BREEAM-NL ruimer interpreteren: +5dB voor kantoortuinen. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 8 - Energiezuinige liften

Energiezuinige liften

Criteria eis 7 op pag177 dient ruimer te worden geïnterpreteerd: "De lift is uitgevoerd met een spaarstand functie, die door de (groeps)besturing afhankelijk van het verkeersaanbod wordt geactiveerd. De spaarstand kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door tijdelijk liften uit de groep te halen, door de hefsnelheid te reduceren afhankelijk van de kooibelading, of door nadrukkelijk te sturen op optimale kooibelading. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Pagina's