Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • Wst 2 - Gebruik van secundair materiaal

Steenachtig granulaat

Indien door sloopwerkzaamheden steenachtige materialen op de locatie zelf worden gewonnen en op de locatie worden vergruisd kan dit worden gebruikt voor het aftoppen van het terrein. Ook als dit granulaat metselwerk bevat wordt het gewaardeerd bij deze credit. 

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • WAT 1a - Waterverbruik (overig functies)

Doorstroombegrenzer badkranen

Bij criteria-eis 3.2 mogen naast keukens, schoonmaakgootstenen, buitenkranen ook badkranen worden uitgesloten. Een op de badkraan aangesloten douchekop dient wel aan de eisen te voldoen.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • WAT 1b - Waterverbruik (woningen)

Doorstroombegrenzer badkranen

Bij criteria-eis 1.1 mogen naast keukens, schoonmaakgootstenen, buitenkranen ook badkranen worden uitgesloten. Een op de badkraan aangesloten douchekop dient wel aan de eisen te voldoen.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Wat 1 - Waterverbruik

Doorstroombegrenzer badkranen

Bij criteria-eis 1 van het derde punt (voor woningen criteria-eis 1 van het 1epunt) mogen naast keukens, schoonmaakgootstenen, buitenkranen ook badkranen worden uitgeslotenEen op de badkraan aangesloten douchekop dient wel aan de eisen te voldoen.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 6 - Minimalisatie luchtinfiltratie laadplatforms en losplatforms

Tochtonderbrekingen

Criterium-eis 1.3 spreekt over tochtonderbrekingen in ventilatoren, tochtonderbrekingen moeten gelezen worden als terugslagklep.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 6 - Minimalisatie luchtinfiltratie laadplatforms en losplatforms

Tochtonderbrekingen

Criterium-eis 3 spreekt over tochtonderbrekingen in ventilatoren, tochtonderbrekingen moeten gelezen worden als terugslagklep.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • MAT05 - Natuurrampen

MAT05 update risicokaart

Aangepaste tekst voor aanvullingen op de criteria:

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt."

moet gelezen worden als

 • "Aardbevingen: Een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt OF in de Mercalli zone ligt met intensiteit van VI of lager."
Datum van publicatie:
03 december 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • MAT14 - Rampenbeheersing

MAT 14 - Rampenbeheersing

Aangepaste tekst voor aanvullingen op de criteria:

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt."

moet gelezen worden als 

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt OF in de Mercalli zone ligt met een itensiteit van VI of lager"

Datum van publicatie:
03 december 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • In-Use Algemeen

Betrekken parkeergarages en parkeerplaatsen

In paragraaf 2.2, bullet 5, wordt gesproken van relevante faciliteiten. Asset gerelateerde parkeergarages en/of parkeerplaatsen zijn een voorbeeld van een relevante faciliteit.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE101 - Buitenverlichting en verlichting parkeergarage

Verlichting in asset gerelateerde parkeergarage

Verlichting parkeergarage heeft betrekking op de asset gerelateerde parkeerplaatsen in een parkeergarage op het eigen perceel én parkeerplaatsen in een parkeergarage buiten het perceel die beschikbaar zijn gesteld voor de gebruiker van het asset.

Als aantoonbaar minder dan 50% van de parkeerplaatsen in deze parkeergarage(s) ter beschikking wordt gesteld aan de gebouwgebruikers van het te beoordelen asset, mag/mogen de parkeergarage(s) buiten beschouwing worden gelaten. Als het aandeel hoger is dan 50% valt/vallen de gehele parkeergarage(s) binnen de beoordeling.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • TRA101 - Beperken parkeren

Asset gerelateerde parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen heeft betrekking op alle aan het asset gerelateerde parkeerplaatsen op het eigen perceel én parkeerplaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor de gebruiker van het asset buiten het perceel, zoals parkeerplaatsen in een nabijgelegen parkeergarage of op een nabijgelegen parkeerterrein.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • TRA102 - Alternatief vervoer

Totaal aantal parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen heeft betrekking op alle aan het asset gerelateerde parkeerplaatsen op het eigen perceel én parkeerplaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor de gebruiker van het asset buiten het perceel, zoals parkeerplaatsen in een nabijgelegen parkeergarage of op een nabijgelegen parkeerterrein

Bij parkeerplaatsen voor bezoekers die aantoonbaar gemiddeld minder dan twee uur verblijven is het aanbieden van laadpalen niet benodigd en kunnen deze parkeerplaatsen buiten de berekening van het benodigde percentage worden gelaten.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • POL01- Vloeistofafscheiders (vet en olie)

Aanwezigheid parkeerplaatsen/parkeerfaciliteiten

Parkeerplaatsen heeft betrekking op alle aan het asset gerelateerde parkeerplaatsen op het eigen perceel én gehuurde parkeerplaatsen buiten het perceel

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE30 - Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen

Invoer van meetgegevens van minder dan 1 jaar van hernieuwbare energie bronnen

Het gemeten energiegebruik van op het perceel opgewekte hernieuwbare energie over een kleinere periode dan een jaar, mag worden gebruikt als Eher in de berekening van het percentage lokaal opgewekte hernieuwbare energie. Voorwaarde is dat het gemeten totaal energiegebruik van het asset (Etot) wel een volledige jaar beslaat. Het is niet toegestaan de opgewekte hernieuwbare energie te extrapoleren naar een volledig jaar en dat als invoer voor Eher te gebruiken.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE31 - ENE61 - Energierekenmodel

Invoer van meetgegevens van minder dan 1 jaar voor niet-standaard energiegebruikers

Geverifieerde data voor niet-standaard energiegebruikers van een periode van minder dan de onder ENE31 en ENE32 ingevoerde meetperiode, mag als dusdanig in het rekenmodel worden ingevoerd. Het is niet toegestaan de energiegegevens te extrapoleren naar de ingevoerde meetperiode en dat als invoer te gebruiken.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Betoncertificering met CSC

Toegepast beton met een CSC certificaat op de niveaus Bronze, Silver, Gold en Platinum wordt gewaardeerd met een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

TPAC gecertificeerd hout

Toegepast hout met een door TPAC goedgekeurd Chain of Custody certificaat wordt gewaardeerd met  een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 8 - Gebouw flexibiliteit

Rekentool gebouwflexibiliteit

In MAT 8 Rekentool gebouwflexibiliteit v1.0 is de tekst bij onderdeel 9- aanwezige voorzieningen op het tabblad ‘Rekentool’ niet juist. De juiste uitleg staat op het 'Toelichting onderdelen'.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 7a - Energiezuinige koel- en vriesopslag - overige functies
 • Ene 7b - Energiezuinige koel- en vriesopslag - winkel en logies
 • Pol 3 - GWP van koudemiddelen voor warenkoeling

Professionele koel- en vrieskasten

Bij definities staat dat grote stekkerklare koel- en vriesinstallaties en professionele koel en vrieskasten tot de scope van deze credit behoren. Indien koel- of vriesvoorzieningen zijn voorzien van een energielabel conform de richtlijn 2010/1060 dan vallen deze buiten de scope van deze credit. 
Let op koel- en vriesvoorzieningen met een energielabel conform richtlijn 2015/1094 vallen wel binnen de scope van de credit.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Mat 1 - Bouwmaterialen

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

Op 1 augustus 2017 is de bepalingsmethode uitgebreid met bijlage J. In deze bijlage zijn een aantal aanpassingen opgenomen. De aspecten in deze bijlage zorgen ervoor dat de scope wat er in de berekening meegenomen dient te worden is veranderd. Deze scope wijziging leidt tot aanzienlijk andere uitkomsten. Om deze reden is besloten om de bijlage voor alle BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie versie buiten beschouwing te laten.

Voor recente BREEAM-NL projecten geldt voor de MPG zodoende dezelfde scope als voor oudere projecten. Deze scope is vastgelegd in bijlage D van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. Hierin wordt gesteld dat alle opbouwen van gebouw en perceel opgenomen moeten worden. Daarnaast is er in de BRL een lijst met NL-SfB codes opgenomen van onderdelen die meegenomen moeten worden in het project.

In de praktijk betekent dit dat alle in de NL-SfB-lijst opgenomen elementen op het perceel moeten worden opgenomen in de MPG berekening. Alle elementen die buiten het perceel worden uitgevoerd vallen buiten de scope van de berekening. Alle producten en materialen die benodigd zijn om een betere energieprestatie dan de wettelijke EPC eis te behalen moeten worden meegenomen in de MPG berekening. Met BREEAM-NL wordt integraal het gebouw beoordeeld zoals deze is gebouwd, de materiaalberekening moet dus een reflectie zijn van het gebouw ‘as-built’ en overeenkomen met de materialen en technieken zoals deze zijn gebruikt in de ENE 1 berekening.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Pagina's