Tra 91 - Personeelstransport

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

Bedrijfsauto's

Met bedrijfsauto’s worden de bedrijfsauto’s voor personeelstransport bedoeld. 

Datum van publicatie:
30 juni 2015
Versie:
  • BREEAM-NL Sloop en Demontage 2013 v1.0

Onderbouwing Slimslopentool

Bewijsmateriaal B en C: Als onderbouwing van de ingevulde Slimslopentool dient aangetoond te worden de wijze van transport naar de projectlocatie en een overzicht van ingezet personeel en van ingezette voertuigen. 

Datum van publicatie:
30 juni 2015
Versie:
  • BREEAM-NL Sloop en Demontage 2013 v1.0

Onderbouwing ingezet materiaal en transport

Bewijsmateriaal E: Als onderbouwing van de ingevulde Slimslopentool dient een overzicht van ingezet materiaal en transport aangeleverd te worden. 

Datum van publicatie:
30 juni 2015
Versie:
  • BREEAM-NL Sloop en Demontage 2013 v1.0