Ene 92 - CO2-prestatieladder

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

C02-voetafdruk

De eis, CO2-voetafdruk is geverifieerd door de daartoe bevoegde instantie, is niet van toepassing voor kleine bedrijven. In dat geval is aan deze eis (fictief) voldaan. (handboek CO2-prestatieladder v2.2) 

Datum van publicatie:
14 november 2014
Versie:
  • BREEAM-NL Sloop en Demontage 2013 v1.0