Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

CSC certificering

Indien een bedrijf nog in de procedure zit voor het behalen van CSC certificering maar dit is nog niet behaald, kan men voor een ontwerpcertificaat voldoen als kan worden aangetoond dat de procedure loopt. De bewijslast is dan de registratie of het contract bij de certificerende instelling, dat aantoont dat de procedure is gestart. Voor het oplevercertificaat dient het certificaat te zijn behaald.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Betoncertificering met CSC

Toegepast beton met een CSC certificaat op de niveaus Bronze, Silver, Gold en Platinum wordt gewaardeerd met een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

TPAC gecertificeerd hout

Toegepast hout met een door TPAC goedgekeurd Chain of Custody certificaat wordt gewaardeerd met  een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Isolatiemateriaal met meer dan 50% gerecycled materiaal

De eisen uit tabel 29 (BRL 2014 v2) of tabel 30 (BRL 2014 v1.01) die aan de toeleveringsketen worden gesteld voor steenwol, glas en cellulair glas bestaande uit minder dan 50% gerecycled materiaal, kunnen ook worden aangehouden voor steenwol, glas en cellulair glas bestaande uit meer dan 50% gerecycled materiaal.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

Onjuist puntenaantal

Het in de creditcriteria benoemde aantal punten dat wordt berekend met de MAT-5 calculator is onjuist. De juiste puntenverdeling van de BREEAM-NL 2014 MAT-5 Calculator staat op pagina 230 bij het tweede bullet van het kopje berekeningsprocedure.  

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

Scope onderbouwde herkomst materialen

De scope tussen tabel 26 uit BRL 2014 v1.01 verschilt van die uit tabel 25 uit BRL 2014 v2. Projecten die certificeren tegen BRL 2014 v1.01 mogen gebruik maken van tabel 25 uit BRL 2014 v2 en projecten die certificeren tegen BRL 2014 v2 mogen gebruik maken van tabel 26 uit BRL 2014 v1.01. Indien gekozen wordt voor 1 tabel zullen alle aspecten uit deze tabel aangehouden te worden. 

Datum van publicatie:
18 mei 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

Chain of Custody projectcertificering

In de criteria staat de chain of custody-certificering van de aannemer(s) beschreven, daarmee is bedoeld de individuele certificering van een aannemer. Echter, een chain of custody projectcertificering is gelijkwaardig en is tevens toegestaan om aan te tonen dat aan criteria-eis wordt voldaan.

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

Isolatiematerialen in tabel 26

Criteria-eisen 2.2 t/m 5.2 verwijzen naar tabel 26 voor de elementen van de scope. Hierin worden ook isolatie-elementen benoemd, terwijl deze geen onderdeel zijn van Criteria 2, 3, 4 en 5. De isolatie-elementen worden bij Criteria 1 beoordeeld waar de schilisolatie en isolatie van installatieonderdelen wordt gevraagd.
De Nl-SfB elementen 16.05 Kelderwandisolatie, 41.04 Spouwisolatie, 47.07 Isolatie plat dak, 47.08 Isolatie hellend dak en 43.03 Vloerisolatie uit tabel 26 vormen de scope voor Criterium 1, de schilisolatie. 

Datum van publicatie:
15 oktober 2015
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

Bepaling punten MAT 5 calculator

Pagina 230, tweede bullet van de berekeningsprocedure. De puntentelling van de BREEAM-NL 2014 MAT 5 calculator is aangepast voor de 2014 BRL. De bullet moet als volgt gelezen worden:
De score voor de materialen 1. t/m 12. (Tabel 27) wordt berekend met het tabblad Materialen; hiervoor kunnen maximaal 4 creditpunten behaald worden.

 •  15 punten - 4 creditpunten
 •  11,25 punten - 3 creditpunten
 •  7,5 punten - 2 creditpunten
 •  3,75 punten - 1 creditpunt

Datum van publicatie:
15 oktober 2015
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

Tabelverwijzing

Op pagina 232 bij plaatmateriaal wordt verwezen naar tabel 3, ‘Tabel 3’ moet gelezen worden als ‘Tabel 28’. 

Datum van publicatie:
20 maart 2015
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

Renovatiesituatie

Aanvullingen op de criteria-eisen: Hergebruikte materialen in het project voldoen aan tier-level 1. Indien bij een renovatieproject materialen worden hergebruikt, voor bijvoorbeeld de draagconstructie of gevelelementen, hoeven deze materialen niet te worden verantwoord. De materialen voldoen per definitie aan tier-level 1. Het volume van het materiaal moet wel berekend worden om in MAT 5 in de berekening opgenomen te worden. 

Datum van publicatie:
25 november 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

ISO 14001

MAT 5 – Tabel 1, Tier-levels 3 en 4 ‘certified EMS’: akkoord zijn elk gecertificeerd milieumanagementsysteem; ISO-14001; MVO prestatieladder niveau 3 of hoger indien onderbouwde herkomst van materialen onderdeel is van de scope. 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0

PEFC

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria in opdracht van het Ministerie van VROM. http://www.tpac.smk.nl/32/home.html geeft aan dat ook PEFC hout gelijkwaardig is voor BREEAM-NL Nieuwbouw.

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

ISO 14001

Indien een bedrijf nog in de procedure zit voor het behalen van een ISO14001 certificaat, maar deze is nog niet behaald, kan men voor een ontwerpcertificaat voldoen als men kan aantonen dat men in de ISO14001 procedure zit. De bewijslast is dan de registratie of contract bij een ISO14001 certificerende instelling, welke aantoont dat de procedure is gestart. Voor het oplevercertificaat dient het certificaat te zijn behaald. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

FSC en PEFC hout

FSC en PEFC hout: de 80% regel, betekent dat 80 % van het hout een certificaat moet hebben. Dit mag ook een FSC mixed use of FSC mixed credit certificaat zijn of een gelijkwaardig PEFC certificaat zijn. 

Datum van publicatie:
11 januari 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Hoe toe te passen

Download het volgende excelbestand om de juiste creditpunten te berekenen, de puntenberekening in deze bestanden is leidend:

Aandachtspunten

Totstandkoming van de creditscore

Als één of meerdere hoofdbouwdelen niet voldoen aan de grens van 80%, dan wordt het deel niet meegeteld in de puntenberekening. Het heeft wel invloed op het aantal te behalen punten. Wanneer een hoofdbouwdeel minimaal 80% heeft behaald, worden de punten meegenomen in de berekening. Als er niet aan de grens van 80% is voldaan, betekent niet dat er geen score kan worden behaald. 

Een hoofdbouwdeel is veelal opgebouwd uit verschillende materialen, in totaal moet 80% van het hoofdbouwdeel aan Tier 1, 2, 3 of 4 voldoen om in aanmerking te komen voor punten. Als dit niet zo is worden de punten voor het hoofdbouwdeel niet meegenomen voor de totaalscore.

De score van de MAT 5 Calculator is leidend.

Voorbeeld berekeningen

Score MAT 5 Calculator. De exacte verhoudingen tussen de verantwoorde materialen en de verschillende Tierlevels zijn hier niet benoemd. De berekening is bedoelt om de rekeningwijze van de MAT 5 calculator in relatie met het aantal te behalen punten in de credit MAT 5 te verduidelijken.

Hoofdbouwdelen

Aandeel verantwoord

Tierlevel

Score

A

0%

-

Geen

B

100%

1

3,00

C

84,42%

1-4

2,2

D

100%

1-4

2,81

E

91,75%

1-4

3,00

F

97,61%

1-4

1,55

Totaalscore: 12,56 is drie punten bepaald door de MAT 5 calculator.

Isolatiemateriaal

Verantwoord; 94,61%

Tierlever 1-3

1 punt

Totaalscore MAT 5 is vier punten.

Hoofdbouwdeel A is niet meegenomen in deze berekening. Toch is de maximale score gehaald. Het was mogelijk om hoofdbouwdeel A te verantwoorden, maar het heeft geen invloed op de score omdat er maximaal vier punten worden toegekend voor MAT 5.  

ISO 14001

In de database van SCCM zijn alle actuele ISO 14001 certificaten opgenomen. Er kan onder andere informatie worden gevonden over de geldigheidsduur van het certificaat, de scope (welke werkzaamheden onder de certificering vallen) en eventuele dochterondernemingen die binnen hetzelfde certificaat zijn beoordeeld. Bij de selectie van partijen kan dit gebruikt worden als hulpmiddel. Bij certificering zal het daadwerkelijke certificaat moeten worden aangeleverd.

Scope of toepassingsgebied ISO 14001

Een organisatie kan voor haar milieumanagementsysteem (EMS) een ISO 14001 certificaat behalen. Dit certificaat heeft altijd betrekking op een organisatie of een onderdeel hiervan. Een bedrijf produceert bijvoorbeeld gipsplaten en isolatiematerialen. Voor het productieproces van gipsplaten is een EMS aanwezig dat is gecertificeerd onder ISO 14001. Niet onder dit certificaat valt het EMS van het productieproces van isolatiematerialen. Het bedrijf kan dit EMS apart of niet hebben gecertificeerd.

Op het certificaat staat altijd aangegeven op welk onderdeel het certificaat betrekking heeft. Onder toepassingsgebied (of op Engelstalige certificaten “scope of supply”) staat dit beschreven. Het is belangrijk dat bij een assessment wordt gecontroleerd of het betreffende product onder het toepassingsgebied van het certificaat valt.

EMS voor productieproces en toeleveringsketen

Er wordt voor tier 3 en 4 onderscheid gemaakt tussen een EMS voor het productieproces en voor de toeleveringsketen.

 • Tier 4, EMS voor het productieproces, het ISO 14001 certificaat van de producent van het bouwproduct voldoet.
 • Tier 3, EMS van de toeleveringsketen, er is een overzicht nodig van de in de rechterkolom van tabel 29 en 30 (tabel 2 en 3 BRL 2010 en 2011) benoemde leveranciers. Dit overzicht wordt opgesteld door de producent van het bouwproduct. Van de leveranciers en de producent moet een EMS certificaat worden aangeleverd om aan Tier 3 te voldoen.

Geaccepteerde houtcertificatiesystemen

Kijk voor een actueel overzicht van houtcertificatiesystemen op de site van TPAC (Timber Procurement Assessment Committee), hier wordt weergegeven welke certificatiesystemen zijn beoordeeld door de toetsingscommissie van de overheid voor het duurzaam inkoopbeleid voor hout. De beoordeelde certificaten worden geaccepteerd, zie http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html

In ons project worden kantoorruimten casco opgeleverd, hoe dien ik dit mee te nemen in de materialenberekening?

De inrichting van casco-kantoorruimten, zoals (metal-stud) binnenwanden, vormt geen onderdeel van de Greenlease-overeenkomst zoals IN-107 omschrijft. Toch kan de casco situatie in de tool worden ingevoerd door een conservatieve aanname van de inrichting van de kantoordelen mee te nemen in de berekening. Hier kan worden uitgegaan van het BVO van de casco-ruimte en gangbare materialen. In de huurovereenkomst zal, vergelijkbaar met de groenlease-overeenkomst, moeten worden opgesteld dat de huurder rekening houdt met de eisen uit de BRL, voor zowel MAT 1 als MAT 5.

Archief

BREEAM-NL Mat 5 calculator (2012-12-03)

BREEAM-NL Mat 5 calculator (oude versie)

BREEAM-NL Mat 5 calculator OUD (2012-11-29)

 

Datum laatste wijziging: 21 oktober 2019