Le 4 - Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

NL Greenlabel certificaat

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.1 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende. 

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.2 is aan de eisen 2.2 t/m 2.4 voldaan. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende. 

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 3 punten of meer toegekend voor 3.13.3 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende.

Datum van publicatie:
22 oktober 2019
Versie:
  • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
  • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

NL Greenlabel Certificaat

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.1 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende.  

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.2 is aan de eisen 2 en 3 van het tweede punt voldaan. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende. 

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 3 punten of meer toegekend voor 3.13.3 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende.

Datum van publicatie:
22 oktober 2019
Versie:
  • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
  • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Maatregelen uitvoeren die van betekenis kunnen zijn voor bijzondere of zeldzame natuur(waarden) op regionale schaal

Zowel de te nemen maatregelen ten behoeve van de ecologische waarde van het project als de ecologische waarde op regionale schaal dienen op het gebouw of op de open ruimte rond het gebouw te worden toegepast

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
  • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
  • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
  • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Achtergrond / Baten

Nog toe te voegen.

Aandachtspunten

In samenwerking met het Netwerk Groene Bureau's een toelichting geschreven op het begrip 'potentieel'.

Potentieel

In de criteria-eisen 1.1 is opgenomen dat ‘het potentieel voor plant- en diersoorten van de locatie in beeld wordt gebracht’. Het potentieel in deze credit dient anders te worden benaderd dan het potentieel in LE 3. Voor een uitleg van het potentieel van LE 3 zie Hulp bij credits Nieuwbouw LE 3. In de credit LE 4 dient het potentieel in beeld te worden gebracht van de biotopen die kunnen ontstaan in de nieuwe situatie. Het is specifiek gericht op het gebouw, de open ruimte en omgeving en de verbetermogelijkheden die de nieuwe situatie met zich meebrengt. Bijvoorbeeld een onbebouwd terrein (huidige situatie) biedt geen verblijfsmogelijkheden voor vleermuizen. In de nieuwe situatie wordt een gebouw gerealiseerd, waardoor een nieuw potentieel biotoop ontstaat voor vleermuizen. 

Irrigatievoorzieningen

De natuurrapportage van de ecoloog kan ook worden gebruikt voor de bewijsvoering van WAT 6. Er dient dan voor de aanbevolen beplanting ook de wijze van irrigatie te zijn omschreven.

Datum laatste wijziging: 15 februari 2017