Ene 26 - Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

Luchtdoorlatendheidsmeting

De luchtdoorlatendheidmeting wordt uitgevoerd conform de NEN-EN 13829, deze norm is recent vervangen door de NEN-EN ISO 9972. De meting kan daarom ook worden uitgevoerd conform NEN-EN ISO 9972.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Thermografisch onderzoek

Voor het eerste punt, thermografisch onderzoek, mogen de metingen ook conform de eisen en normen voor thermografisch onderzoek in BRL 2014 uitgevoerd worden

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw - Datacenters 2012 v1.0

Luchtdoorlatendheid

Bij credit-eis 2.1 zevende bullet staat . “Luchtdoorlatendheid per m2 geveloppervlak”, dit dient gelezen te worden als: “Luchtdoorlatendheid per m2 schiloppervlak"

Bij tabel 22 dient de tekst “Luchtdoorlatendheid per m2 geveloppervlak (m3/h.m2) bij 50 Pa (q50)" gelezen te worden als  "Luchtdoorlatendheid per m2 schiloppervlak (m3/h.m2) bij 50 Pa (q50)" 

Datum van publicatie:
25 oktober 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

ENE 26 bij koel- /vrieshuizen

Voor het tweede punt: In geval van koel/-vriesruimten wordt aangeraden gebruik te maken van "Instructie 113 Instructie Luchtdoorlandheid koel- vriescellen (en -huizen) (v1.0, 2015)" om aan te tonen dat aan de ontwerpspecificaties wordt voldaan. Zie breeam.nl 

Datum van publicatie:
08 januari 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Luchtdoorlatendheidsmeting

Voor het tweede punt, luchtdoorlatendheidsmeting, mogen de metingen ook conform de eisen en normen voor luchtdoorlatendheidsmeting in BRL 2014 uitgevoerd worden. 

Datum van publicatie:
20 maart 2015
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Achtergrond / Baten

De credit waarborging thermische kwaliteit gebouwschil heeft als doel het gebouw te ontwerpen en te realiseren met een zo laag mogelijke co2-emissie. Onderzoeken hebben aangetoond dat voor een juiste uitvoering van de gebouwschil de isolatie strak sluitend dient te worden aangebracht. Bij iedere opening in de isolatie reduceert plaatselijk de isolatiewaarde met 100%, dit straalt door in de directe omgeving. Bij een opening van 7 mm tussen isolatieplaten kan gesteld worden dat over een veel groter oppervlak plaatselijk de isolatiewaarde halveert. Bovendien
zal bij een niet volmaakte of onvoldoende dampremming luchttransport worden vergemakkelijkt naar de koude buitenschil met inwendige condensatie tot gevolg. De warme lucht, die in aanraking komt met koude oppervlakken kan oppervlaktecondensatie veroorzaken. Dit kan leiden tot (ziekmakende) schimmelvorming. Als er een luchtlek van binnen naar buiten optreedt kan er, door convectie inwendige condensatie ontstaan. Warme lucht, die in aanraking komt met koude lucht, kan in de winter oppervlaktecondensatie veroorzaken tegen de buitenschil. Dit kan leiden tot houtrot, lekkage en ijspegelvorming waardoor de constructie kan worden aangetast. Als er over een
aanzienlijke lengte (> 0,5m) tussen twee delen een stukje papier geschoven kan worden, kan dit al leiden tot onaanvaardbare hoeveelheden luchttransport. Een luchtspouw achter de isolatie van 5 mm ( z.g. valse luchtspouw) in combinatie met de luchtspouw vóór de isolatie kan de isolatiewaarde halveren.

Hoe toe te passen

Het is verstandig om in het programma van eisen en/of bestek op te nemen dat er in de opleveringsfase een thermografisch onderzoek en een luchtdoorlatendheidsmeting zal plaats vinden van het gebouw. Hiermee zal ook de aannemer op de hoogte zijn van het feit dat de betreffende onderzoeken plaats zullen vinden.
Let op dat het thermografisch onderzoek word uitgevoerd conform de NEN-EN 13187 en de luchtdoorlatendheidsmetingen conform de NEN-EN NEN 2686.
Tevens is het van belang dat het thermografisch onderzoek wordt verricht en geanalyseerd conform de meetmethoden als omschreven in de NEN-EN 13187. Het is aan te bevelen een level I thermograaf te selecteren om het werk uit te voeren.

Luchtdichtheidsmetingen bij koel-/vriesgebouwen

Door verschillende experts is tijdens een aantal bijeenkomsten nagedacht over instructies in geval een luchtdichtheidsmeting bij koel-/vrieshuizen. In geval van koel/-vriesgebouwen wordt aangeraden gebruik te maken van de  'Instructie luchtdoorlatendheid koel/vriescellen (en -huizen)' om aan te tonen dat aan de ontwerpspecificaties wordt voldaan.

Voorbeeldbewijs

 • Bestek tekst
 • IR rapport
 • LD rapport

Aandachtspunten

Nog toe te voegen.

Datum laatste wijziging: 11 september 2017