Hea 7 - Natuurlijke ventilatie

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

Standen open raam

Bij Criteria-eis 5 wordt voor het raam een regeling met ten minste drie standen geëist, waarvan één kierstand. Deze drie standen zijn alle drie ‘open’ standen, een gesloten raam wordt niet gezien als een stand. 

Datum van publicatie:
08 januari 2016
Versie:
  • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
  • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
  • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Natuurlijke ventilatie

Indien een kantine en/of restaurant functie aanwezig is hoeven deze niet voorzien te zijn van de mogelijkheid van natuurlijk ventileren. Vergaderruimtes dienen wel de mogelijkheid te bieden van natuurlijke ventileren.

Bovenstaande interpretatie kan met uitgebreide onderbouwing goedgekeurd worden door de assessor. Bij twijfel kan de assessor een uitgebreide goedgekeurde case bij de DGBC aanvragen via helpdesk@dgbc.nl

Datum van publicatie:
12 januari 2011
Versie:
  • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
  • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Achtergrond / Baten

De credit natuurlijke ventilatie heeft als doel de gebruiker de mogelijkheid te geven om extra te ventileren door het openen van ramen. Dit geldt als aanvulling op de basisventilatie. Deze credit heet “natuurlijke ventilatie” maar gaat over de mogelijkheid tot spuiventilatie.
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat mensen tevredener zijn als ze zelf invloed uit kunnen oefenen op de werkomgeving (bijvoorbeeld van Bordass en Leaman). Een te openen raam is een voorbeeld van een voorziening die door de gebruiker zelf te bedienen is. De tevredenheid van de gebruiker verhoogd, doordat deze zich minder opgesloten zal voelen en doordat hij het buitenklimaat kan waarnemen. 
Een geopend raam zorgt voor extra ventilatie, ook wel spuiventilatie genoemd. De spuiventilatie kan gebruikt worden om incidentele verhoogde luchtvervuiling efficiënt af te voeren.

Hoe toe te passen

Als eerste dienen de verblijfsruimten en verblijfsgebieden met de functies die in tabel 1 staan benoemd te worden, omdat voor deze functies eisen zijn gesteld. Vervolgens aantonen dat in deze ruimten te openen ramen aanwezig zijn die voldoen aan de criteria-eisen.
In criteria-eis 3 wordt een aanvullende eis gesteld aan ruimten met werkplekken die verder dan 7 meter van gevel liggen. Met “ventilatievoorziening” wordt het te openen raam bedoeld. Met “gelijkwaardige voorziening van spuiventilatie” kan bijvoorbeeld gedacht worden aan luiken voorzien van roosters. Er dient (met een berekening volgens NEN 1087) aangetoond te worden dat door dwarsventilatie deze diepe ruimten ook goed gelucht worden. In de aanvullingen op de criteria-eisen staat dat het voor deze credit niet uitmaakt of het gebouw geventileerd wordt met gebalanceerde mechanische ventilatie of natuurlijke ventilatie (in Nederland altijd via roosters in de gevel). De credit staat los van de voorzieningen voor basisventilatie, waaraan in HEA 8 eisen worden gesteld.

Toelichting hoge gebouwen in Nederlandse context: een hoog gebouw met gebalanceerde mechanische basisventilatie (die altijd in werking blijft) en te openen raamdelen (als aanvulling op de basisventilatie voor de gebruikers die hier behoefte aan hebben) voldoet aan de eisen.

Toelichting gebouwen met hoge geluidbelasting en verhoogde luchtverontreiniging: voor deze gebouwen zijn de criteria-eisen onverkort geldig. In criteria-eis 4 staat dat de gebruiker zelf de voorziening kan bedienen. Indien er te veel stank of geluid is, zal de gebruiker de voorziening sluiten.

Voorbeeldbewijs

Nog toe te voegen.

Aandachtspunten

Nog toe te voegen.

Datum laatste wijziging: 15 februari 2017