Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • In-Use Algemeen

Verheldering van de criteria

Gebouwtype kantoor, zoals bedoeld in Tabel 2 onder Deel 3 Gebruik, is een gebouw waarbinnen de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) >50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.

Datum van publicatie:
01 juli 2020
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • WAT06 - Percentage witgoed met een laag waterverbruik

Verduidelijking van de criteria

Het waterverbruik per wasbeurt van een huishoudelijke wasmachine of vaatwasmachine kan worden gebaseerd op het waterverbruik dat is aangegeven op het energielabel. Dit waterverbruik is aangegeven als liter per jaar. Op basis van het aantal spoelbeurten per jaar (220 voor wasmachine of 280 voor vaatwasmachine tenzij anders vermeld) kan dit worden teruggerekend naar liter per wasbeurt.

Datum van publicatie:
01 juni 2020
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • WAT01 - Bemeteren Waterverbruik

Aanvulling op de criteria

Indien er aangetoond kan worden dat er geen fotografisch bewijsmateriaal van de geïnstalleerde watermeter(s) gemaakt kan worden, dan kan de aanwezigheid van de meest recente meetgegevens van het waterverbruik voldoende zijn om aan te tonen dat de watermeter(s) werkt.

Datum van publicatie:
01 juni 2020
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • MAT101 - Milieubelasting materialen van het gebouw

Aanvullingen op de criteria

Voor de beoordeling van de schaduwprijs kan gebruik worden gemaakt van een MPG berekening van maximaal vijf jaar oud op het moment van certificeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de op het moment van berekenen meest recente versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, inclusief de daarbij horende Nationale Milieudatabase. Voorwaarde hierin is dat er in de tussentijd geen wijzigingen aan het asset hebben plaatsgevonden die de uitkomst van de MPG berekening beïnvloeden. 

Datum van publicatie:
01 juni 2020
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Hea 4 - Hoogfrequente verlichting

Hoogfrequente verlichting dimtechnieken

Bij toepassing van dimbare ledverlichtingsystemen zijn een aantal dimtechnieken beschreven die niet mogen worden toegepast (PWM, fase afsnijding, fase afsnijding). Onder de volgende voorwaarden kunnen deze dimtechnieken voor ledverlichting toch worden geaccepteerd. De ledsystemen moeten dan voldoen aan de criteria voor flicker PstLM ≤  1,0 en stroboscopisch effect SVM 1,6  ≤ conform de bepalingen in NEMA 77-2017. Dit geldt voor normale en gedimde bedrijfstoestand met inachtneming van de mogelijke invloed van spanningsfluctuaties op het elektriciteitsnet.

Aanvulling op interpretatie

De criteria voor flicker en stroboscopisch effect zijn in NEMA 77-2017 geformuleerd in termen van de maatstaven PstLM (flicker severity) en SVM (stroboscopic visibility measure) zoals beschreven in IEC CIE TN 006:2016. De criteria uit Tabel 6 van NEMA 77-2017 die van toepassing zijn voor respectievelijk flicker en stroboscopisch effect zijn: PstLM  ≤ 1,0 en SVM ≤1,6. 

De flicker testmethode is beschreven in editie 2 van IEC TR 61547-1:2017 waarbij getest wordt onder toepassing van genormeerde netspanningsvariaties, en (indien van toepassing) in gedimde bedrijfstoestand met de toegepaste dimtechniek van het lichtsysteem zelf of met een genormeerde onafhankelijke dimmer volgens NEMA SSL-7A-2015. 

De stroboscopische effect testmethode is beschreven in IEC TR 63158:2018, waarbij ook getest wordt (indien van toepassing) in gedimde bedrijfstoestand met de toegepaste dimtechniek van het lichtsysteem zelf of met een genormeerde onafhankelijke dimmer zoals gedefinieerd in NEMA SSL-7A-2015. 

De tests in de gedimde bedrijfstoestand wordt uitgevoerd met een lichtniveau van 50% van het nominale lichtniveau in ongedimde toestand (100%). Deze test moet representatief zijn voor de gehele driver. Indien andere dimtechnieken op een lagere dimstand worden gebruikt met dezelfde driver dan dient deze separaat te worden getest bij een lichtniveau van 20% van het nominale lichtniveau. De waarden voor PstLM en SVM dienen voor de testsituaties in de tabel HEA 4.1 op breeam.nl/hulp te worden opgegeven voor elke ledarmatuur, -dimmercombinatie en/of -drivercombinatie die in de installatie voorkomt.

Datum van publicatie:
17 februari 2020
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 9 - Energiezuinige roltrappen en rolpaden

Gelijkwaardigheid energieprestatie roltrappen

Gelijkwaardigheid aan criteria-eis 1.1 en 1.2 kan worden aangetoond als de roltrappen en -paden zijn voorzien van een energielabel op minimaal niveau A+, bepaald conform ISO 25745-3. 

Aanvulling op criteria-eisen

In de ontwerpfase moet het energielabel zijn gespecificeerd in het werk en in een verklaring van de fabrikant en/of installatiebedrijf.

In de opleverfase moet de energieprestatie gemeten worden conform ISO 25745-1 door een onafhankelijke partij zoals beschreven in de norm.

Datum van publicatie:
17 februari 2020
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 5 - Toepassing duurzame energie
 • Ene 1 - Energie Efficiëntie

Energietechnieken na ingebruikname

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat grootschalige (gebiedsgebonden) energietechnieken pas na ingebruikname van een gebouw worden gerealiseerd. Zie hiervoor "Instructie 108 BREEAM-NL procedure voor energietechnieken (v1.0, 2014)", download via https://www.breeam.nl/over-breeam/handleiding-procedures-en-instructies.

Datum van publicatie:
17 februari 2020
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • TRA101 - Beperken parkeren

Beperken parkeren

Onder betaald parkeren wordt bedoeld: Er wordt betaald voor de tijd dat daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de parkeerplaats.

Datum van publicatie:
12 februari 2020
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Tra 5 - Vervoersplan en Parkeerbeleid

Aanvulling definitie vervoersplan

In de definitie zijn vier aspecten genoemd waarop het vervoersplan minimaal gericht moet zijn. Daar wordt aan toegevoegd.

 • Verbeter gebouwtype gebonden transport. (bijv. combinatie vracht/betere beladingsgraad, inzet vrachtwagens hoge Euro emissieklasses)

Datum van publicatie:
22 oktober 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Le 4 - Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

NL Greenlabel certificaat

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.1 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende. 

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.2 is aan de eisen 2.2 t/m 2.4 voldaan. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende. 

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 3 punten of meer toegekend voor 3.13.3 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende.

Datum van publicatie:
22 oktober 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Le 4 - Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

NL Greenlabel Certificaat

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.1 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende.  

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.2 is aan de eisen 2 en 3 van het tweede punt voldaan. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende. 

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 3 punten of meer toegekend voor 3.13.3 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende.

Datum van publicatie:
22 oktober 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 10 - Thermisch comfort

Onderschrijdings- en overschrijdingsuren

In tabel 17  “minimumeisen voor thermische comfort” wordt met het maximaal aantal toegestane overschrijdingsuren, de optelling van over-en onderschrijdingsuren bedoeld.

Datum van publicatie:
26 april 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Hea 15 - Toegankelijkheid

Rolstoel toegankelijkheid

Indien er kan worden aangetoond dat in de keuken de mogelijkheid bestaat om zonder hak en/of breekwerk aan de criteria-eisen van 2.5 is voldaan, is dit akkoord. 

Datum van publicatie:
26 april 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Wst 2 - Gebruik van secundair materiaal

Granulaat voor aftopping en vulling van het terrein

Onder gruis van metselwerk wordt verstaan, menggranulaat en metselwerkgranulaat conform BRL 2506. Andere granulaten kunnen ook metselwerk bevatten, maar classificeren niet als gruis van metselwerk.

Datum van publicatie:
26 april 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 1 - Energie Efficiëntie

Kwaliteitsverklaringen

Bij het bepalen van de energieprestatie mogen door het CBRG afgegeven kwaliteitsverklaringen worden gebruikt die gelden op de datum van de omgevingsvergunning.

Datum van publicatie:
26 april 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 7a - Energiezuinige koel- en vriesopslag - overige functies

Temperatuurklasse

Voor professionele koel- of vrieskasten met een maximale netto inhoud van 1500 liter kan voor het bepalen van de temperatuurklasse M1, naast de ISO 23953, gebruik worden gemaakt van de EN-16825. Hiervoor dienen dezelfde uitgangspunten worden aangehouden zoals deze zijn benoemd in de beoordelingsrichtlijn. 

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 26 - Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

Luchtdoorlatendheidsmeting

De luchtdoorlatendheidmeting wordt uitgevoerd conform de NEN-EN 13829, deze norm is recent vervangen door de NEN-EN ISO 9972. De meting kan daarom ook worden uitgevoerd conform NEN-EN ISO 9972.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

CSC certificering

Indien een bedrijf nog in de procedure zit voor het behalen van CSC certificering maar dit is nog niet behaald, kan men voor een ontwerpcertificaat voldoen als kan worden aangetoond dat de procedure loopt. De bewijslast is dan de registratie of het contract bij de certificerende instelling, dat aantoont dat de procedure is gestart. Voor het oplevercertificaat dient het certificaat te zijn behaald.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Filters in mechanische ventilatiesystemen

De filters van criteria-eis 1.7 voldoen aan NEN-EN 13779, deze norm is recent vervangen door de NEN-EN 16798-3. De filters binnen mechanische ventilatiesystemen kunnen ook voldoen aan NEN-EN 16798-3.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Filters in mechanische ventilatiesystemen

De filters van criteria-eis 7 voldoen aan NEN-EN 13779, deze norm is recent vervangen door de NEN-EN 16798-3. De filters binnen mechanische ventilatiesystemen kunnen ook voldoen aan NEN-EN 16498-3.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Pagina's