FAQ

Toon alles
 • Assessmenttool

  • Hoe kan ik de Assessmenttool gebruiken?

   Het gebruik van de Assessmenttool is gratis. Voor het invullen van een pre-assessment of Assessment heb je een account nodig. Je kan een account aanvragen op auth.dgbc.nl/user/register.

   Voor een Quickscan of het vergelijken van scenario's in de Ambitie-tool is geen account nodig.

   Je kan de Assessmenttool bereiken via www.assessmenttool.nl.

  • Ik ben mijn wachtwoord vergeten

   Op de pagina auth.dgbc.nl/user/passwordResetRequest kan je een nieuw wachtwoord opvragen. Gebruik hiervoor de inlognaam of het e-mailadres waarmee je jouw account hebt aangevraagd.

  • Op de projectenpagina van BREEAM-NL willen we graag de informatie en/of afbeelding van het gebouw aanpassen. Hoe doen wij dat?

   De informatie die wordt weergegeven op de projectenpagina is direct gekoppeld aan de algemene gegevens uit de Assessmenttool. De projectinformatie en de afbeelding kan hier worden aangepast. Is het project al gecertificeerd en kan je niet meer bij de gegevens, zorg dan dat je de juiste informatie en afbeelding stuurt naar helpdesk@dgbc.nl. Voor de beste weergave is de afbeelding 620 x 220 pixels. 

   In de projectomschrijving kunnen overigens ook foto's en filmpjes uit YouTube worden weergegeven.

  • Wat betekent de Publicatiedatum van het certificaat?

   De publicatiedatum wordt 2 weken na afgiftedatum ingesteld, hiermee heeft de assessor de gelegenheid om het certificaat te overhandigen aan de opdrachtgever. Na de publicatiedatum wordt het certificaat ook op de breeam.nl/projectenpagina gepubliceerd en kunnen overige accounts in de assessmenttool het certificaat terugvinden.

 • Experts en Assessoren

  • Waar vind ik een BREEAM-NL expert of assessor?

   Op deze site vind je lijsten met alle erkende BREEAM-NL Experts en Assessoren en eveneens lijsten met alle Experts en Assessoren die nog in opleiding zijn.

  • Wat is het verschil tussen een assessor en een expert

   DGBC leidt personen op voor twee verschillende rollen in het beoordelingsproces. Ten eerste Assessoren. Dit zijn onafhankelijke derden die de assessments van gebouwen en gebieden uitvoeren. De DGBC geeft op basis van hun advies een certificaat uit of laat dat achterwege. Ten tweede Experts. Zij geven of advies, of bereiden de beoordeling voor. Ze zijn vaak werkzaam bij organisaties die gebouwen willen laten certificeren, maar ook zelf kennis in huis willen hebben, zodat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van de hele manier van werken. Een Expert kan echter ook werkzaam zijn bij een adviesbureau en als externe ingezet worden om te begeleiden bij de duurzame ontwikkeling en het voorbereiden van het assessment.

  • Ik ben al meer dan een jaar Expert voor BREEAM-NL In-Use. Wanneer moet ik weer naar een Studiedag komen?

   Van Experts wordt verwacht dat zij elk jaar minimaal één keer naar een Studiedag komen. Dus ben je in 2014 expert geworden, zorg er dan voor dat je in 2015 minimaal nog een keer naar de studiedag komt. Er wordt per kalenderjaar gekeken naar de verlenging van de expertstatus. Tijdens de studiedagen kan je je aansluiten bij workshops en lezingen die worden gegeven door enthousiaste sprekers vanuit de markt. Kijk op de website voor de actuele agenda.

 • De BREEAM-NL Eisen

  • Eis 'X' is tegenstrijdig met eis 'Y' bij de categorie energie. Wat betekent dit?

   Het is heel goed mogelijk dat bepaalde credits of eisen bij bijvoorbeeld de categorie gezondheid tegenstrijdig zijn met eisen of credits bij de categorie energie. Elke credit heeft een specifiek doel, het doel “een zo laag mogelijke CO2 emissie” kan bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn met gezondheidscredits die als doel hebben “voldoende verlichting” of “daglichttoetreding”. Het is daarom ook vrijwel onmogelijk een score van 100% met BREEAM-NL te behalen, de drempel voor het hoogste niveau “een vijf sterren certificaat” ligt dan ook op 85%.

  • In de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn staat 'X', maar mag 'Y' ook?

   Het is de taak van het ontwerpteam, of de BREEAM-NL expert, om de assessor te overtuigen dat het voorstel van het ontwerpteam minstens gelijkwaardig is aan hetgeen dat in de beoordelingsrichtlijn staat beschreven en dat daarmee aan het doel van de credit is voldaan. Indien de expert ervan overtuigd is dat ‘x’ voldoende is en dit middels een uitgebreide verantwoording onderbouwd, kan in het specifieke project de assessor hiermee akkoord gaan.

  • De credit uit de Beoordelingsrichtlijn is mij niet helemaal niet duidelijk. Wat moet ik doen?

   Kijk eerst in het bijbehorende Interpretatiedocument. Hierin worden credits toegelicht. Het actuele Interpretatiedocument moet altijd gebruikt worden naast de Beoordelingsrichtlijn. Zijn er zaken nog steeds onduidelijk? Kijk dan op onze site bij Hulp bij Credits. Hierin wordt voor bepaalde credits aanvullende informatie geboden. Als er toch nog onduidelijkheden zijn kan je via het helpdeskformulier de vraag insturen.

 • Certificeren

  • Waarom zou ik mijn project BREEAM-NL certificeren?

   Door middel van certificering stijgt de waardering van het pand door huurders, medewerkers en relaties. Het feit dat het is gecertificeerd betekent dat het gebouw of project getoetst is door een onafhankelijke assessor aan duurzaamheidseisen die mede zijn opgesteld door de markt. Het is dus niet enkel op papier een goed gebouw, maar het is ook gebouwd zoals op papier is uitgetekend. Omdat een BREEAM-NL gebouw een goed gebouw is, geeft de overheid waardering aan BREEAM-NL projecten. Middels de MIA/VAMIL regeling zijn er investeringsvoordelen te behalen.

  • Hoeveel projecten zijn BREEAM-NL gecertificeerd?

   Op de speciale Projectensite van de DGBC is een overzicht van alle BREEAM-NL geregistreerde en gecertificeerde projecten.

  • Is het mogelijk financieel voordeel te behalen op een BREEAM-NL project?

   In de MIA/VAMIL milieulijst staat beschreven welke subsidie of investeringsvoordelen er zijn te behalen voor duurzaamheidsinvesteringen. Gebouwen die met BREEAM-NL zijn gecertificeerd worden daarbij in de hoogste categorie geplaatst. De MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee verschillende regelingen. Via deMIA/Vamil regeling kan je:

   1. fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
   2. innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

   De MIA/Vamil regeling is te vinden op de website www.rvo.nl.

  • Wat kost certificeren?

   Bekijk hiervoor de pagina met alle kosten en tarieven.

  • Hoe werkt certificeren?

   Zie voor de algemene stappen de pagina certificeren met BREEAM-NL.

  • Wanneer kies ik welke BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn
   • Bij nieuwbouw – BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie;
   • Bij grootschalige renovaties – BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie;
   • Bij uitbreiding aan een bestaand gebouw – BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie;
   • Bij bestaande gebouwen – BREEAM-NL In-Use;
   • Bij beperkte renovaties – BREEAM-NL In-Use;
   • Bij een gebied – BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling.
  • Als ik mijn gebouw wil laten certificeren volgens BREEAM-NL, heb ik er dan wat aan als ik tools gebruik als GREENCALC+ of GPR Gebouw?

   Jazeker. Zowel met GPR Gebouw als met Greencalc+ zijn afspraken gemaakt over harmonisatie. Een tool als GPR Gebouw blijft dus bruikbaar voor jouw organisatie. De DGBC zorgt samen met W/E voor een goede afstemming tussen BREEAM-NL en GPR Gebouw. Gezamenlijk doel is dat GPR Gebouw blijvend gebruikt kan worden, (onder andere) als pre-assessment instrument voor de BREEAM-NL keurmerken.

  • Kan ik mijn product of organisatie ook BREEAM-NL certificeren?

   DGBC verstrekt uitsluitend certificaten aan projecten in de gebouwde omgeving. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld het certificeren van materialen, producten of organisaties niet tot de mogelijkheden behoort. Materialen, producten of organisaties kunnen derhalve ook nooit een BREEAM-NL certificaat hebben of claimen. Materialen of producten zouden wel kunnen bijdragen aan het behalen van een BREEAM-NL certificaat, bijvoorbeeld FSC-gecertificeerd hout, materialen met een lage milieubelasting etc.
   De Dutch Green Building Council heeft de Dutch Green Building Guide ontwikkeld. Een catalogus van producten en diensten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Heb je interesse? ga naar www.dgbg.nl

  • Hoe lang duurt het voordat de Quality Assurance (QA) klaar is en we het certificaat krijgen?

   Houd er rekening mee dat de QA drie weken de tijd nodig heeft om de assessments te beoordelen. In rustige periodes kan het voorkomen dat er sneller gereageerd wordt.  Bij een her-indiening staat in principe weer dezelfde drie weken voor de QA beoordeling. 

  • Ik weet niet zeker of mijn nieuwbouwproject met het bestaande keurmerk kan worden gecertificeerd, wat nu ?

   Er bestaat een ‘Bespoke’ procedure. Als men denkt dat de functie niet met de geldende richtlijn kan worden beoordeeld kan men het ‘aanvraagformulier Bespoke’ invullen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een laboratorium of een zwembad. Op basis van de functie kan er een specifieke richtlijn worden opgesteld. Zie hiervoor het Bespoke aanvraagformulier op de downloadpagina.

  • Hoe kan ik een klacht indienen of beroep aantekenen?

   Bij ontevredenheid over de dienstverlening van de DGBC kan gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedure. Deze is te downloaden van de website.  De indiener ontvangt vervolgens binnen 3 werkdagen een bevestiging dat de klacht ontvangen is en de klachtenprocedure gestart is. Wij proberen vervolgens in overleg met de indiener de kwestie op te lossen binnen het tijdskader dat is afgesproken. Daarbij is het goed om te weten dat de DGBC zelf de klacht zal behandelen en, na consultatie met de indiener, de DGBC ook beoordeelt of de klacht is afgehandeld.

   Indien de klant na afhandeling van de klacht nog steeds ontevreden is, bestaat er een mogelijkheid tot beroep. De beroepsprocedure is eveneens te downloaden van de website. In overleg met de indiener zal het tijdskader worden afgesproken, en zal een onafhankelijke externe partij worden aangewezen om het beroep beoordelen. De uitspraak van de externe partij is bindend. In tegenstelling tot een klacht, kunnen aan een beroepsprocedure wel financiële consequenties verbonden zijn. De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van de beroepsprocedure en zullen vooraf aan het projectteam worden gecommuniceerd.

   Klachten indienen en beroep aantekenen kan door middel van het helpdeskformulier, met “klacht" of "beroep" in de onderwerpregel.