Word Expert of Assessor

Het certificeringstraject met BREEAM-NL kent twee belangrijke functies. Ten eerste is er de BREEAM-NL Expert. Een BREEAM-NL Expert adviseert organisaties bij het certificeren van gebouwen en helpt bij de voorbereiding van het assessment. De tweede is de BREEAM-NL Assessor. De Assessor beoordeelt als onafhankelijke derde het project op duurzaamheid volgens de BREEAM-NL normen. Het advies vormt de basis voor een BREEAM-NL certificaat.

Voor beide functies verzorgt de Dutch Green Building Council modulair opgebouwde trainingen. De trainingen bestaan uit drie elementen, die chronologisch op elkaar volgen. Op www.dgbc.nl staat het overzicht van de trainingen.

Trainingsprogramma