Assessorlicentie

De Dutch Green Building Council hanteert de zogenaamde 'Assessorlicenties'. Daarmee voldoet de DGBC volledig aan de systematiek die de BRE hanteert welke is vereist voor nationale schemabeheerders. Deze systematiek komt in de opleidingen aan bod gekomen en is tevens vermeld in de BREEAM-NL Gebruikershandleiding.

Het primaire doel van de assessorlicentie is het aangaan van een formele relatie tussen DGBC en een juridische entiteit, te weten de organisatie waar de assessor werkzaam is. Deze organisatie noemen we Licentiehoudende Organisatie (LO). Deze formele relatie is van belang voor het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bij eventuele conflicten.

Hoe komt mijn organisatie in aanmerkingen voor een licentie?

Om in aanmerking te komen voor een licentie, moet de organisatie waar je werkzaam bent aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • De organisatie* heeft tenminste 1 assessor in dienst
 • De organisatie zorgt ervoor dat de assessor zijn werk naar behoren kan uitvoeren zoals training, tijd
 • De organisatie staat in voor de onafhankelijkheid van de assessor ten opzichte van het te beoordelen object
 • De organisatie geeft wijzigingen in het assessorbestand door aan DGBC
 • De organisatie staat garant voor de kwaliteit van de assessor
 • De organisatie betaalt jaarlijks een licentiebedrag

* Onder organisatie wordt ook een eenmanszaak verstaan.

Geregistreerd BREEAM-NL assessor

Personen mogen assessments uitvoeren als zij officieel door DGBC zijn aangemerkt als geregistreerd assessor en zij:

 • 3-delige training hebben gevolgd in het gekozen schema;
 • een klassikaal examen met goed gevolg hebben afgesloten;
 • de huiswerkopdracht hebben ingeleverd en deze akkoord bevonden is door DGBC;
 • de terugkomdagen op tijd hebben gevolgd;
 • werkzaam zijn bij een licentiehoudende organisatie;
 • alle verschuldigde bedragen hebben voldaan.

Kosten

Hier vind je een overzicht van de kosten voor alle BREEAM-certificaten.

Aanvragen

Vul dit Aanvraagformulier volledig in en stuur dit ondertekend naar DGBC. Je ontvangt daarna een bevestiging met een uniek licentienummer en de licentieovereenkomst.

Meer informatie

Neem contact op met de DGBC Academy voor meer informatie, academy@dgbc.nl.