Wat als energietechnieken later worden opgeleverd dan het gebouw?

28 april 2014

In de praktijk blijkt dat het moment van oplevering van een (grootschalige) energietechniek vaak niet synchroon loopt met de bouw van een gebouw. Toch is het wenselijk wanneer de energietechniek al wel zichtbaar is in de score van het BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat. Ondanks dat BREEAM-NL zoveel mogelijk de daadwerkelijke gerealiseerde duurzaamheidsscore van een gebouw wil aangeven, heeft de Adviesgroep Nieuwbouw erkend dat het wenselijk is om de punten voor energietechnieken wel al toe te kunnen kennen. Op verzoek van en in samenwerking met de adviesgroep Nieuwbouw is een te volgen procedure opgesteld om de punten toch toegekend te krijgen. Bekijk hiervoor: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Downloads