Update certificering en COVID-19

12 oktober 2020

Vanwege de geldende overheidsrichtlijnen kan een gebouwbezoek in deze tijd lastig zijn. Daardoor kunnen problemen ontstaan in het uitvoeren van een certificeringstraject. Het daadwerkelijk bezoeken en constateren van de aanwezigheid en werking van duurzaamheidsmaatregelen is cruciaal binnen BREEAM-NL. In het afgelopen half jaar hebben BREEAM-NL Assessoren, opdrachtgevers en Experts veel mogelijkheden gevonden om het gebouw toch te bezoeken, bijvoorbeeld buiten de normale openingstijden. Het aantal BREEAM-NL Nieuwbouw oplevercertificaten ligt zelfs hoger dan in andere jaren. 

In één situatie willen we in navolging van de BRE een uitzondering maken in het certificeringstraject vanwege COVID-19: In-Use her-certificeringen, hetzij als een uniek project of deel uitmakend van een portfolio. Om te voorkomen dat termijnen voor her-certificering en GRESB verlopen bieden we een alternatieve route. Deze alternatieve route is alleen mogelijk omdat het project al bij de initiële certificering door een Assessor is bezocht.

  • De Assessor instrueert een persoon die aanwezig mag zijn voor een opname van het gebouw (gedocumenteerd op foto of video). Dit is bij voorkeur iemand die bekend is met BREEAM-NL, zoals een expert of gebouwbeheerder. De gegevens van deze persoon worden vermeld bij het assessment;
  • Indien een locatiebezoek onmogelijk is, zowel voor de Assessor of de aangewezen persoon, dan wordt desk-based bewijsvoering geaccepteerd. Het project wordt in dat geval vóór 30 juni 2021 alsnog bezocht door de Assessor en bij onvolkomenheden opnieuw voor QA ingediend. Hiervoor zijn geen aanvullende certificeringskosten nodig, mogelijk wel de kosten voor een derde of hogere submit;
  • DGBC voert de reguliere QA-steekproef uit.

Let op: deze werkwijze geldt niet voor Nieuwbouw of ander BREEAM-NL keurmerken. Mochten voor andere keurmerken problemen ontstaan door het verlopen van de termijn van 1 jaar na ingebruikname of MIA, neem dan contact op met helpdesk@dgbc.nl.

Verder vragen we je rekening te houden dat het eind van het jaar altijd een drukke periode is. Er moet daarom gerekend worden met een langere doorlooptijd dan je van ons gewend bent. Maar wel altijd tot de maximale QA-termijn van 15 werkdagen per submit. Houd daarnaast rekening met de sluiting van de DGBC vanaf 25 december. DGBC zal in later stadium de deadlines voor de decemberperiode bekend maken.