Subsidiemogelijkheden en BREEAM-NL

24 maart 2020

Subsidies zijn voor veel gebouweigenaren van vitaal belang voor het verduurzamen van hun gebouwen. Zo zijn veel zonnedaken te danken aan de SDE+-subsidie en ook de MIA-regeling speelt een grote rol om gebouwen te verduurzamen. Die twee subsidiemogelijkheden zijn breder bekend, maar er zijn ook een aantal minder bekende vormen van financiële steun die het mogelijk maken om een gebouw te verduurzamen of juist duurzaam neer te zetten.

BREEAM-NL als voorwaarde

Zo is het keurmerk BREEAM-NL één van de mogelijke voorwaarden om de MIA-regeling te benutten. Daarvoor moet een certificaat van het niveau Excellent of beter worden behaald. Ook bij andere vormen van financiële steun, speelt BREEAM-NL een grote rol.

Deze whitepaper behandelt een aantal subsidiemogelijkheden. Samen met experts van Hezelburcht Subsidieadvies en van Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen zijn de regelingen toegelicht en mogelijke scenario’s uitgewerkt. Wel met de  kanttekening dat de wereld van subsidies continu in beweging is. De Stimulering Duurzame Energieregeling (SDE+) is daarvan een goed voorbeeld. De regeling in het najaar zal sterk verschillen met de subsidieronde van dit voorjaar.

Website rvo.nl

Om de energieprestaties van jouw gebouw te verbeteren of het pand energiezuinig neer te zetten, is het slim om de financiële steun te benutten. Op de website rvo.nl lees je nog meer informatie over de subsidies die in deze whitepaper worden behandeld. 

Bekijk de hele publicatie hier