Portfolioaanpak PwC zorgt voor groei certificeringen

11 juli 2017

We hebben in Nederland ongeveer 480.000 utiliteitsgebouwen. Het aantal vierkante meters bedraagt 548.000.000. Duizelingwekkende getallen. Slechts iets meer dan één procent van het aantal gebouwen is aantoonbaar duurzaam conform de BREEAM-methodiek. Dit percentage kan en moet de komende jaren sterk omhoog. PricewaterhouseCoopers (PwC) is op dit moment bezig met de BREEAM certificering. In nauwe samenwerking van DGBC is gekozen voor een bijzondere werkwijze. Een die de komende jaren voor een versnelling in certificering kan zorgen.

Verduurzamingsslag

Rob Klinkert maakt deel uit van het regieteam van Facility Management bij PwC. “Ik ben verantwoordelijk voor het portfoliomanagement. Het zwaartepunt van mijn werk ligt op het ontwikkelen van beleid voor de komende jaren. Wat zijn de doelstellingen van PwC en hoe kunnen we die met het beleid van Facility Management ondersteunen? Op basis daarvan maak ik voor ieder onderdeel (negen stuks) een plan. Van eten en drinken tot installaties en huisvesting.” Ook voor dat laatstgenoemde portfolio wil PwC een verduurzamingslag doorvoeren. “Dat past helemaal in de ambitie van PwC. Wij willen bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze “purpose” en daarmee de toetssteen voor de dingen die we doen of willen gaan doen, en voor het bepalen of iets een succes is. Vandaar ook onze bijzondere aandacht voor het duurzamer maken van onze kantoren.”

Extra stappen

PwC gebruikt in Nederland veertien kantoorgebouwen. “Van groot tot klein”, vertelt Rob Klinkert. “We zitten door het hele land verspreid, vaak dicht bij uitvalswegen; handig om snel bij onze klanten te kunnen zijn. Op één kantoor na, zijn het allemaal label A panden. We hebben de ambitie geformuleerd dat we in 2030 volledig circulair willen zijn; voor 2020 is zero waste het belangrijkste streven. Dit betekent dat wij verder willen gaan dan alleen label A. Dat geeft alleen iets aan over de energieklasse. Ook belangrijk, maar wij willen extra stappen zetten. Dat doe je door een BREEAM-scan te doen en de komende jaren hier actief mee aan het werk te gaan.”

“Een BREEAM–scan voor veertien panden kan in de papieren lopen”, geeft Rob Klinkert aan. “En het brengt ook het nodige administratieve werk met zich mee. In nauw overleg met DGBC zijn we tot een praktische oplossing gekomen.” Thomas Metz, Senior Projectmanager bij DGBC en verantwoordelijk voor bestaande bouw, was de overlegpartner van Rob Klinkert. “Wij denken al langer na over een portfolioaanpak. Dat is het (kosten)effectief certificeren van grotere aantallen assets, zonder dat de kwaliteit en de robuustheid van het BREEAM-NL In-Use schema wordt ondermijnd. We vonden in PwC een mooie partner om dit concept verder uit te werken.”

Tijd winnen

Gebouwen kunnen worden gecertificeerd op de onderdelen “gebouw”, “beheer” en “gebruik”. Thomas Metz: “PwC gaat als huurder van de panden voor het onderdeel “gebruik”. Wat betreft het gebruik lijken de verschillende vestigingen van PwC veel op elkaar. Bij een portfolioaanpak kun je hier optimaal van profiteren. Je hoeft deze overeenkomstigheden maar een keer in te voeren en dat geldt dan voor alle gebouwen. Daarnaast hoeft de assessor bij de portfolioaanpak minder gebouwen te bezoeken. Bij PwC wordt slechts de “wortel” van het portfolio bezocht. Dat scheelt tijd en geld, omdat je niet veertien keer hetzelfde hoeft te controleren en in te voeren.”

Balans tussen economie en ecologie

Via de portfoliomethode verloopt het proces van certificering efficiënter en goedkoper. “Het belangrijkste voordeel voor ons is natuurlijk dat we precies in kaart brengen wat onze verbeterpunten zijn”, zegt Rob Klinkert. “Zaken die we nog beter kunnen doen, gaan we invullen. Het gaat niet zozeer om het certificaat, het gaat ons om het voortdurend kunnen verbeteren. BREEAM is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. We hebben alle verhuurders/eigenaren van de panden gevraagd om met ons mee te doen, zodat ook gebouw en beheer gecertificeerd kunnen worden.”

Koploper in de markt

Thomas Metz is blij met de rol van PwC. “De meest actieve partners die met ons samenwerken zijn koplopers in de markt. Die doen dit niet alleen vanuit de intrinsieke motivatie; zij zoeken naar de juiste balans tussen economie en ecologie. De portfolioaanpak van PwC kan een inspiratiebron zijn voor andere bedrijven om verduurzaming aan de hand van BREEAM handen en voeten te geven. Daardoor zal de aandacht voor een duurzame omgeving toenemen en kan dit een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zullen wij ons nog meer gaan richten op het vereenvoudigen van het proces. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van big data aan onze gegevens. Het zijn ontwikkelingen die de komende tijd veel aandacht zullen gaan krijgen.”