PGGM behaalt Very Good met BREEAM-NL In-Use volgens nieuwste richtlijn

18 juni 2019

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM behaalt als eerste organisatie in Nederland een (3 sterren) Very Good score volgens de nieuwste richtlijn op alle drie de scoregroepen van BREEAM-NL in Use.  Arnold Veenema, manager Facility Management van PGGM ontving maandag 17 juni het felbegeerde certificaat uit handen van Rutger Schuur de voorzitter van het bestuur van de DGBC.

De missie van PGGM is het realiseren van hoogwaardige pensioendiensten, in combinatie met  aandacht is voor  respect voor mens, milieu en maatschappij. PGGM kijkt dan ook kritisch naar het effect van het eigen handelen op het milieu en de maatschappij en dat is terug te zien in de prachtige score die behaald is.

Partnerschap

PGGM heeft met Strukton Worksphere en Sodexo een partnerschap afgesproken met o.a. duurzame Service Level Agreement’s. Beide partijen ondersteunen daarnaast PGGM in de wens om nog verder te verduurzamen door het inbrengen van innovaties. Zo is er een nieuw type koeling, op basis van Phase Changing Materials (PCM) toegepast en wordt het energieverbruik en het comfort continu gemonitord m.b.v. Strukton Pulse. Strukton Worksphere heeft PGGM in dit traject ondersteund in de rol van BREEAM expert.

Plasticvrij

Sodexo heeft het bedrijfsrestaurant 100% plasticvrij gemaakt en 60% van de verkochte catering producten en gerechten in het restaurant is op dit moment duurzaam, vitaal en/of gezond. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van streekproducten van onder andere “Willem en Drees”. Ook is er veel aandacht om de biodiversiteit op het terrein van PGGM te verbeteren. PGGM heeft de ambitie om samen met zijn partners de komende jaren nog verdere stappen te zetten in de verduurzaming van het Gebouw, het Beheer en het Gebruik hiervan.